• Üniversite Adı KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SÜRMENE A.KANCA M.Y.O.
 • Bölüm Adı MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 11.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 26.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 01.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 03.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 08.12.2010
 • Kadro Derecesi 5

Gemi Makineleri Programı için; Güverte veya Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü mezunu olmak.Uzakyol kaptanı GOC sertifikası sahibi olmak.

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin çeşitli birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.GENEL ŞARTLARa) 2547 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (yetmiş) puan almış olmak.c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.d) Erkek adayların askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).ÖZEL ŞARTLARÖĞRETİM GÖREVLİSİa) Ön lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili iki yıl tecrübeli olmak. (Yüksek lisans belgesine sahip olanlardan iki yıl tecrübe şartı aranmamaktadır.)b) Adayların ALES puan şartı lisans mezuniyet alanında olmalıdır.c) Adayların, başvurdukları kadro derecesini veya üç alt ve üç üst dereceyi kazanmış hak olarak almaları gerekmektedir.MUAFİYETLERDoktorasını tamamlamış olanlar ile bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar (disiplin cezası nedeniyle ayrılanlar hariç) için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.BAŞVURU-Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür.-İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun ünvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi, ALES belgesi, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, nüfus cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, özgeçmiş, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmışlığı varsa hizmet belgesini ekleyerek Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığına şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.-Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.YAZIŞMA ADRESİ : Karadeniz Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı TRABZON Tel: 0 462 3772110 – 0 462 3772109NOT: Üniversitemiz Web sayfasında www.ktu.edu.tr yapılacak duyurular tebliğ yerine geçecektir.