• Üniversite Adı MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı GÜZEL SANATLAR
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04.Eki.11
 • Kadro Derecesi 3

Konservatuarların Türk Halk Oyunları Bölümünden Mezun olmak ve alanında en az 4 yıl tecrübeli olmak.

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
(UZMAN KADROLARI İÇİN)

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31 Temmuz 2008 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca yukarıda Birimi, Bölümü ve nitelikleri belirtilen alanlarda öğretim elemanı alınacaktır.


İlan edilen kadrolara Müracaat edebilmek için ilgili yönetmelikte belirtilen Genel ve Özel Şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları taşımak.Duyuru başlama tarihi, son başvuru tarihi, ön değerlendirme duyuru tarihi, giriş sınav tarihi ve sonuç açıklama tarihi yukarıda belirtilmiştir.


Ön değerlendirme sonuçları ile ilgili Yönetmelik uyarınca yapılacak giriş sınavı sonucuna bağlı olarak sonuçlar http://www.mehmetakif.edu.tr adresimizde duyurulacaktır.GENEL ŞARTLAR:

İlgili Yönetmelikteki genel şartları taşımış olmak.


ÖZEL ŞARTLAR:


a) En az lisans mezunu olmak


b) Uzman kadrosuna başvuracak adaylarda belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.


MUAFİYET:


Doktorasını tamamlamış olanlar, halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar merkezi sınav (ALES) dan muaftır.
BAŞVURU ŞEKLİ :


1- İlan edilen kadrolara başvuracak adaylar; başvurduğu kadronun ünvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını belirten dilekçe ile ilgili Yönetmelikte istenen belgeleri ekleyerek Kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile başvuracaktır. Rektörlük Bünyesindeki Kadrolara başvurular (Rektörlük Okutman ve Uzman Kadroları) Personel Daire Başkanlığına yapılacaktır.


2- Başvuru süresi ilanın yayımı tarihinden itibaren onbeş gündür. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili birime ulaşmış olması gerekmektedir. Postalardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER: (İlgili Yönetmelikte istenen belgelerle birlikte)


1- ALES ve Yabancı Dil Belgesi


2- Özgeçmiş, Nüfus Cüzdan Sureti (onaylı), bir adet fotoğraf, öğrenim belgeleri, transkriptleri, bilimsel çalışma ve yayınları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.)


3- Erkek adayların askerlik durum belgesi,


4- Kadro ilanlarındaki alanlar ile ilgili tecrübeli olduklarına dair belgeler,


Not: İlgili Yönetmeliğin tam metni Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca İlan sayfasının başlığında yayımlanmıştır