• Üniversite Adı BOZOK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
 • Anabilim Dalı YENİ TÜRK DİLİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 14.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 29.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 10.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 07.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 11.Eki.11
 • Kadro Derecesi 7

Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.

BOZOK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimine, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

A- BAŞVURU ŞARTLARI

1-657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2-Başvurularda merkezi sınavdan ALES’ten, lisans öğreniminde mezun olunan alanda en az 70 puan almış,

3- Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.
4-35 yaşından gün almamış,
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış,
6-Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olup, Yeni Türk Dili Anabilim Dalında yüksek lisans yapmış ve aynı anabilim dalında doktora yapıyor olmak.
B- BAŞVURMA ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER

1-Başvuru dilekçesi: www.bozok.edu.tr adresinde yer alan başvuru dilekçesi doldurularak, duyuru detay numarası mutlaka belirtilecek,

2-Lisans diploma veya mezuniyet belge fotokopisi,

3-Lisans transkript fotokopisi,
4-Yüksek Lisans diploması fotokopisi,

5-Yüksek Lisans transkript fotokopisi,
6-Doktora öğrenci belge fotokopisi,
7-Doktora transkript belge fotokopisi,
8-ALES belgesinin fotokopisi veya internet çıktısı (ALES yapıldığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.)
9-Yabancı Dil Belge Fotokopisi,
10-Özgeçmiş,

11-Her aday sadece bir kadroya başvurabilecektir.

C- MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

D- BAŞVURU YERİ

Başvuru için gerekli tüm belgeler orta boy bir zarf içine yerleştirilerek, www.bozok.edu.tr adresinden indirilecek “Başvuru Zarfı Kapak Formunu” zarfın üstüne yapıştırılarak, Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesine şahsen verilecek veya posta ile gönderilecektir.

İlan süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.

İrtibat Adresi:

Bozok Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Erdoğan Akdağ Kampüsü YOZGAT

Tel.: 0 354 242 10 21 Faks: 0 354 242 10 22

Notlar:
1- Başvuruda istenen belgeler fotokopi olması nedeniyle kesinlikle iade edilmeyecektir.
2- 4’lük ve 5'lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.

3- Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.