• Üniversite Adı MERSİN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MERSİN M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 04.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

Bilgisayar Mühendisliği bölümü mezunu olmak, Uzaktan Eğitim konusunda en az 2 yıl deneyimli olmak.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun ilgili maddeleri ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca uzman alınacaktır. Başvuru önkoşullarını sağlamayan adayların dilekçeleri dikkate alınmayacaktır.

UZMAN KADROSUNA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN

GENEL ŞARTLAR

-657 sayılı kanunun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımak.

-Öğretim elemanı kadrosuna başvuran adayların son üç yıllık ALES’ten (lisans öğreniminde mezun olunan alan türünde) en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir.

-Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları ve bunları belgelendirmeleri gerekmektedir.

-Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.

ÖZEL ŞARTLAR

-En az lisans mezunu olmak

-Belgelendirmek kaydı ile alanlarında en az 2 yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

1.Doktorasını tamamlamış olanlar. 2.Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar. 3.31.07.2008 tarihinde Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınavdan( ALES) muaftır. Ayrıca Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Adaylar başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine;

-Özgeçmiş,

-Nüfus cüzdan fotokopisi (Onaylı)

-Diploma onaylı örneği

-2 adet fotoğraf,

-Lisans Transkripti aslı veya onaylı örneği,

-Merkezi sınav (ALES) belgesi aslı veya onaylı örneği,

-KPDS veya ÜDS puanını gösterir belge (aslı veya onaylı örneği) veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olduklarını gösteren belge ile birlikte

-Var ise ilgili dalda bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı ekleyerek ilana çıkılan birime teslim edilecektir.

4’lük sistemdeki notların 100’lük sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulunun “4’lük Sistemin 100’lük Sisteme Dönüşüm Eşdeğerlilik Tablosu” esas alınacaktır Başvurular şahsen veya posta ile yapılmalıdır.(Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemizin ilana çıkılan birimine ulaşmış olması gerekmektedir.) İnternet aracılığı ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.