• Üniversite Adı CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SAĞLIK Y.O.
 • Bölüm Adı EBELİK
 • Anabilim Dalı EBELİK
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 27.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 05.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 10.Eki.11
 • Kadro Derecesi 3

Hemşirelik Bölümü Lisans Mezunu ve Hemşirelik Esasları Anabilim Dalında Yükseklisans Yapmış Olmak.

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmesi için gerekli şartları taşımaları gerekmektedir


MUAFİYETLER

Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.


GENEL ŞARTLAR

a) 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den (Mezun olunan alanda) en az 70 (Yetmiş), ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak


ÖZEL ŞARTLAR


ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarının en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.

Meslek Yüksekokullarına başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az lisans mezunu olmak ve belgelendirmek kaydıyla alanları ile ilgili en az 2 yıl tecrübeli olmaları gerekmektedir.


UZMAN

En az lisans mezunu olmak

Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak


OKUTMAN

En az Yüksek Lisans mezunu olmak


BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
-Dilekçe
-Özgeçmiş
-Öğrenim belgesi (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).
-Transkript
-Yabancı dil belgesi
-Ales belgesi

-Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi
-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışıyor olanlar veya ayrılmış olanlar için)NOT: Adaylar, dilekçelerine ve istenilen belgeleri varsa bilimsel çalışma ve Yayınları ile genel ve özel şartlarda istenilen belgeleri ekleyerek, başvurmak istedikleri kadronun bağlı olduğu birime son başvuru tarihine kadar şahsen veya posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)