• Üniversite Adı CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 12.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 26.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

Halk Bilimi Bilim Dalı İçin: İlgili bilim dalında lisansüstü eğitim yapıyor olmak

Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2547 Sayılı Kanun ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmî Gazete’de Yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre alınacaktır. Başvurular ilgili birimlere (Fakülte ve Enstitü) şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Postada oluşabilecek ve ya son başvuru tarihinden sonra ilgili birimlere ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Adayların yanlış ve eksik beyanda bulunmaları hâlinde yapılan işlemler geçersiz sayılacaktır. Ön değerlendirme ve kesin sonuçlar Üniversitemiz WEB sitesinde (www.cumhuriyet.edu.tr) yayımlanacak ve bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacak ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENEN BELGELER1. Dilekçe (Başvurulan anabilim/anasanat dalı /bölüm, adı soyadı, yazışma adresi ve telefon numarası açıkça belirtilecektir.)

2. Öz geçmiş.
3. Erkek adaylar için askerlik durumlarını gösteren belge.
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
5. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi onaylı sureti ve mezuniyet transkriptleri (yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge).

6. Bir adet fotoğraf (4,5x6 cm. ebadında vesikalık fotoğraf)
7. ALES Belgesi.
8. Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya eşdeğerliliği).
9. Hâlen bir kamu kurumunda çalışanlar veya ayrılmış olanlar için hizmet cetveli

10. Varsa yayımlanmış veya yayımlanacak çalışmalarının örnekleri.

Not: Tüm belgelerin asılları sınavın kazanılması durumunda ibraz edilmek zorundadır.