• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 13.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 28.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 29.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 03.Eki.11
 • Kadro Derecesi

Matematik Ana Bilim Dalı’nın öncelik sırasıyla Cebir, Kriptoğrafi, Matematiksel Finans, Sayılar Teorisi, Topoloji, Geometri alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Bölümümüz programında yer alan MCS kodlu bilgisayar derslerini verebiliyor olmak tercih nedenidir.

Atılım Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü'ne Doktoralı ÖĞRETİM GÖREVLİSİ alınacaktır.

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.Atılım Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi
Matematik Bölümü


Başvuru Koşulları

a) Matematik Ana Bilim Dalı’nın öncelik sırasıyla Cebir, Kriptoğrafi, Matematiksel Finans, Sayılar Teorisi, Topoloji, Geometri alanlarından birinde doktora yapmış olmak. Bölümümüz programında yer alan MCS kodlu bilgisayar derslerini verebiliyor olmak tercih nedenidir.

b) ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar ancak değerlendirmelerde bu adayların ALES puanları 70 olarak kabul edilir.)

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 80 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,Başvurular 13 Eylül 2011 tarihinden itibaren kabul edilecek ve adaylar bireysel duyuru ile İngilizce seminer vermeye davet edilecektir. Adaylar özgeçmişlerini şahsen veya e-posta (tergenc@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek başvurularını yapabilirler.

Tel: 0 312 586 82 20