• Üniversite Adı GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
 • Fakülte Adı İŞLETME FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İKTİSAT
 • Anabilim Dalı İKTİSAT POLİTİKASİ
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 2
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 30.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 03.12.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 08.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 15.12.2010
 • Kadro Derecesi 5,6

Enstitümüz İşletme Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalına 2 adet Öğretim Görevlisi alınacaktır.

T.C. GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞܒNDEN

Enstitümüz İşletme Fakültesi İktisat Bölümü İktisat Politikası Anabilim Dalı’na 2547 Sayılı Kanun ile “ Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.


BAŞVURULARDA GENEL ŞARTLAR

- 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.


- Başvurularda merkezi sınavdan (ALES) (atama yapılacak programın lisans / önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda) en az 70 puan, (Doktorasını tamamlamış olanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, 31.07.2008 tarihinde yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılanlar merkezi sınavdan (ALES) muaftır), Meslek Yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.







- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir.


- Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (Rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak ve belgelendirmek şartıyla en az alanında On (10) yıl tecrübeli olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

- İktisat alanında Doktora yapmış olmak.

MUAFİYET

- Doktorasını tamamlamış olanlar, bu Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav şartı aranmaz.

BAŞVURU ŞEKLİ VE EKLENECEK BELGELER

Öğretim Görevlisi kadrosuna başvurularda adaylar başvuru genel ve özel şartlarına göre aşağıdaki belgeleri dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Adaylar başvurularını başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçeleri (açık adres ve telefon numaralı) ile Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü İşletme Fakültesine şahsen veya posta ile ( Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Çayırova Kampüsü) yapabileceklerdir.



Dilekçeleri ekine;



- Özgeçmiş,



- Nüfus cüzdan fotokopisi (ONAYLI),



- Fotoğraf (1 adet) (son altı ay içerisinde çekilmiş),



- Merkezi Sınavı belgesi (ALES),



- Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) puanını gösterir belge veya eş değerliği kabul edilen bir sınavdan almış olduklarını puanı gösteren belge,



- Lisans not ortalaması gösterir belge (Transcript) Resmi-ONAYLI,



- Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğunu belirten belge,



- Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora diplomaları (ONAYLI) ile birlikte var ise ilgili alandaki bilimsel çalışmalarını kapsayan dosyayı vereceklerdir.


* Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca Bir tanesine başvuruda bulunabilirler.

* Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

* Öndeğerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Enstitümüz web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.