• Üniversite Adı TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı M.Y.O.
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 04.Eki.11
 • Giriş Sınav Tarihi 11.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 18.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

Fakültelerin Bilgisayar Müh.Bölümü, Bilgisayar Eğitimi Bölümleri veya Bilgisayar öğretmenliği Bölümü Mezunu Olmak

T.C.
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” uyarınca Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi, Okutman ve Uzman alınacaktır.BAŞVURUDA ARANAN

GENEL ŞARTLAR (Tüm Unvanlar İçin) :

-657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olmak.ÖĞRETİM GÖREVLİSİ

Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla, alanında en az 10 (on) yıl tecrübeli olmak. Önlisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla, alanında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmakARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak. Atama yapılacak programın Lisans/Önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda Alesten en az 70 puan almış olmak. KPDS/ÜDS ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından en az 50 puan almış olmak.OKUTMAN

İlgili bölümlerinden en az Lisans Diplomasına sahip olup, ALES’ten herhangi bir puan türünden en az 70 puan almış olmak. Yabancı Dil Okutmanları için . KPDS/ÜDS ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında denkliği kabul edilen Yabancı Dil Sınavlarından en az 80 puan almış olmak diğer Okutman Kadroları için 50 puan almış olmak.UZMAN

Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada (mezun olunan alanda) ALES’ten en az 70, ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan almış olmak.MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar, bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav; Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.Müracaatta İstenen Belgeler:

—Başvurdukları bölüm/anabilim dalı/program adı, kadro unvanı, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe

—Özgeçmiş

—Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi

—Araştırma Görevlileri İçin : Yabancı dil sınavı (KPDS/ÜDS veya eşdeğeri ) belgesi fotokopisi

—Onaylı lisans diploması

—Lisans transkripti (Onaylı)

—Varsa, Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi

—Varsa, Yüksek Lisans veya Doktora diploması (onaylı)

—Alanlarında en az iki yıllık tecrübeyi gösteren onaylı belge

—Nüfus cüzdanı fotokopisi

—2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

NOT: Birden fazla kadroya başvuran adayların müracaatları iptal edilecektir.Başvuru Yeri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür. Başvuru için gerekli tüm belgeler bir dilekçe ekinde şahsen veya posta ile Rektörlüğe yapılmalıdır. (Süresi içinde yapılmayan başvurularla eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.)

Adres : Tunceli Üniversitesi Rektörlüğü-Atatürk Mah. Muhlis Akarsu Cad. Tunceli/Merkez