• Üniversite Adı KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
 • Anabilim Dalı SANAT TARİHİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 03.Eki.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 05.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

Sanat Tarihi Bölümü mezunu olmak ve aynı alanda doktora yapıyor olmak

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
 
Üniversitemizin birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı yazılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacaktır.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

 GENEL ŞARTLAR
a )2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’un 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş) , ÖSYM tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak şarttır.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

 
ÖZEL ŞARTLAR ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

a)Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
b)Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.

c) Adayların ALES puan şartı başvurduğu alanda olmalıdır
.
MUAFİYETLER
Doktorasını tamamlamış olanlar ile halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar için merkezi sınav (ALES); meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU

—Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (onbeş) gündür (09 Eylül 2011– 23 Eylül 2011). Başvurular ilgili birimlere şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
— Adayların ön değerlendirmesi 26 Eylül 2011 Pazartesi günü yapılacak olup, sonuçlar 30 Eylül 2011 Cuma günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bilim Sınavları da 03 Ekim 2011 Cuma günü saat 10.00‘da başvuruda bulundukları birimlerde yapılacaktır. Sınav sonuçları 05 Ekim 2011 Çarşamba günü Üniversitemiz internet sitesinden duyurulacaktır. Bu konularda ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır. 

—İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar, başvurduğu kadronun unvanı, derecesi ile Bölüm/Anabilim dalını gösterir dilekçe ekinde onaylı lisans mezuniyet belgesi, lisans transkript belgesi (resmi), ALES belgesi, KPDS veya ÜDS belgesi, özgeçmiş ile varsa bilimsel çalışma yayınlarını kapsayan bir takım dosya, ilan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği, Nüfus Cüzdanı örneği, 2 adet fotoğraf, askerlik durum belgesi, daha önce kamuda çalışmış ise hizmet belgesini ekleyerek kadronun ilan edildiği birime şahsen veya posta ile müracaat edeceklerdir.


— Araştırma Görevlisi kadrolarına, 2547 sayılı kanunun 33/a maddesi uyarınca atama yapılacaktır.

—Adaylar, tek kadro için başvuruda bulunabilirler.