• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı ÇEVRE TEKNOLOJİSİ
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eki.11
 • Kadro Derecesi 4

Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olmak. Atanacağı kadro derecesinin şartlarını taşıyor olmak.

Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 33.maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde Uzman alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6.,7. ve 14. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
Atanacağı kadro derecesinin şartlarını taşıyor olmak.
MUAFİYET
31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
BAŞVURU
İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler
Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı örneği
Lisans mezuniyet belgesi
Lisans trankript belgesi
Dil belgesi
ALES belgesi
Tecrübe belgesi
Belgelendirmek kaydıyla alanlarında en az 2 (iki) yıl tecrübeli olmak
2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)
Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları
Erkek adayların askerlik durum belgesi
Varsa hizmet belgesi
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Dekanlığına 23.09.2011 mesai bitimine kadar şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belge ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kampüs / AKSARAY