• Üniversite Adı AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 23.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 28.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 30.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.Eki.11
 • Kadro Derecesi 5

İktisat Anabilim Dalında lisansüstü eğitimi yapıyor olmak.

Üniversitemiz Akademik Birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi ve 31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Hükümleri çerçevesinde araştırma görevlisi alınacaktır.
GENEL ŞARTLAR
657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 6.,7. ve 14. maddelerinde belirtilen şartları taşımak.
ÖZEL ŞARTLAR
Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.
Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4 lük not sistemimin 100 lük not sistemine eş değerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
MUAFİYET
31.07.2008 tarihi itibariyle Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğrnetim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.
BAŞVURU
ilan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylardan istenen belgeler
Başvuru dilekçesi (başvurduğu birim ve bölüm belirtilmelidir)
Özgeçmiş
Nüfus Cüzdanı örneği
Lisans mezuniyet belgesi
Lisans trankript belgesi
Öğrenci belgesi
ALES belgesi
Yabancı dil belgesi
2 Adet vesikalık fotoğraf.(Son altı ay içinde çekilmiş)
Varsa yayınlanmış veya yayınlanacak bilimsel çalışmaları
Erkek adayların askerlik durum belgesi
Varsa hizmet belgesi
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
Söz konusu belgelerle birlikte Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğüne 23.09.2011 mesai bitimine kadar Şahsen veya posta yoluyla başvurulabilinir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular,eksik belgeli dosyalar ile yapılan dosyalar ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)
Başvuru Adresi : Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü AKSARAY