• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 10
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 22.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 26.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 27.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunu, uygulamalı Dilbilim/TEFL/TESOL alanlarından sertifikaya ve en az iki yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik uyarınca Kadir Has Üniversitesi Yabancı Dil Eğitimi Hazırlık Okulunda Akademik İngilizce alanında görevlendirilmek üzere 10 Okutman alınacaktır

Aranan Koşullar
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 31.07. 2008 tarihli Resmi gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen Veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak,
2. Başvuracak adayların Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili Eğitimi, İngilizce Dil Bilimi, İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümleri mezunu olmaları, uygulamalı Dilbilim/TEFL/TESOL alanlarından sertifikaya ve en az iki yıl deneyime sahip olmaları gerekmektedir.
3. İlgili alanda yüksek lisans derecesi veya eğitim alanında formasyonu belirten DELTA gibi bir diploma gerekmektedir.
4. Üniversite düzeyinde akademik İngilizce öğretimi deneyimi gerekmektedir.
5. KPDS’den en az 90 (veya eş değerliğe sahip uluslararası sınavlarından dengi) puan almak
6. ALES’den en az 70 puan almak (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır

Başvuruda İstenen Belgeler
1. Başvuru Dilekçesi,
2. Özgeçmiş
3. 2 adet fotoğraf
4. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)
5. ALES sonuç belgesi (Başka bir yüksek öğrenim kurumunda tam zamanlı olarak çalışmakta olanlar veya çalışıp da ayrılmış olanlarda bu durumu belgelemeleri halinde bu koşul aranmayacaktır
6. KPDS veya eşdeğerli yabancı dil belgesi,
7. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge

Başvuru Yeri
Yabancı Diller Eğitim Koordinatörlüğü, Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü, Mehmetçik Sk. No: 1, Doç.Dr.Serhat GÜVENÇ (okutman-basvuru@khas.edu.tr ) Bahçelievler/İSTANBUL adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Yabancı Diller Eğitim Koodinatörlüğüne ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır