• Üniversite Adı YAŞAR ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 07.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 21.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 23.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 28.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 30.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümlerinden mezun ve tercihan yüksek lisans diploma sahibi olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu’nda görevlendirilmek üzere, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 28 Haziran 2009 tarih ve 27272 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”de belirtilen asgari şartlar ve usuller çerçevesinde İtalyanca Okutmanı alınacaktır.

Genel Şartlar:

1. Üniversitelerin İtalyan Dili ve Edebiyatı Bölümünden lisans mezunu olmak. Yüksek lisans diploması sahibi olmak tercih nedenidir.
2. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) ’ndan son üç yıl içinde yüz (100) üzerinden en az yetmiş 70 puan (yabancı dil puanı ile lisans öğrenimi yapanların öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ALES’ten hangi puan türünde en az 70 puanı sağlıyorsa o puan türünün dikkate alınması, alan türü değişen programlardan mezun olanların, öğretim elemanı kadrolarına atanmalarında lisans/önlisans eğitimine başladıkları puan türünden ALES’ten en az 70 puan almaları gerekmektedir) almış olmak (ALES sonuçları yapıldıkları tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir).
3. Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’den (sınav dili İtalyanca'dan) yüz (100) üzerinden en az seksen (80) puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olmak.
4.Üniversitemizde eğitim ve öğretim dili İngilizce’dir. “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim-Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” hükümleri uygulanmaktadır.
5.Öndeğerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenmektedir.

Muafiyet;

Doktorasını tamamlamış (mezun) olanlar, yükseköğretim kurumlarında bu (başvurulan ilanda belirtilen) kadro ünvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, merkezi sınav (ALES) şartı aranmaz.

Başvuru Şekli ve Gerekli Belgeler;

Başvurular, ilan tarihinden itibaren onbeş (15) gün içerisinde Yaşar Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Son başvuru tarihi 21 Eylül 2011’dir. Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

1. Başvuru Dilekçesi (başvurulan pozisyon, başvuru tarihi belirtilmelidir)
2. Başvuru Formu (www.yasar.edu.tr/employment_application_form.pdf adresinden indirilebilir)
3. Güncel Özgeçmiş
4. Resmi Onaylı Lisans (ve varsa Yüksek Lisans) Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi
5. Resmi Onaylı Lisans Transkript belgesi
6. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
7. KPDS/ÜDS veya Eşdeğerli Yabancı Dil Sınav Sonucu (ÖSYM Sonuç Açıklama Belge Aslı ve Örneği, Eşdeğerli Yabancı Dil Sınavı Belge Aslı ve Örneği)
8. Son 6 ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf
9. Varsa İngilizce Öğretmenliği Formasyon Sertifikası
10. ALES Sınav Sonuç Belgesi (ÖSYM Sonuç Açıklama Belge Aslı ve Örneği)
11.ALES muafiyeti için, görev yapılan yükseköğretim kurumlarından alınacak hizmet belgeleri (onaylı bordro ve ilanda belirtilen kadro ünvanında atama yazısı
12.Erkek adaylar için askerlik terhis, tecil veya muaf olunduğunu belirten belge örneği
13.Lisans/Lisansüstü öğrenimlerini yurtdışında tamamlayan adaylar için, Yükseköğretim Kurulu’dan onaylanmış denklik belgelerinin birer örneği

Ön Değerlendirme ve Yazılı Giriş Sınavı;

Başvuruları yönetmelikteki şartlara uygun olan Okutman adaylarının ön değerlendirme sonuçları, 23 Eylül 2011 tarihinde Üniversitemizin web sayfasında ilan edilecektir. Ön değerlendirme sonuçlarına göre yazılı giriş sınavına alınacak adayların, 28 Eylül 2011 Çarşamba günü Üniversitemiz Alsancak Kampüsü’nde sabah saat: 09:30’da nüfus cüzdanları beraberinde sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir. Yazılı giriş sınavı sonuçları 30 Eylül 2011 tarihinden itibaren Üniversitemizin web sayfasında duyurulacaktır.

Başvuru Adresi;

Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Üniversite Cad. Ağaçlı Yol, No:35-37 Bornova – İzmir