• Üniversite Adı EGE ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HEMŞİRELİK Y.O.
 • Bölüm Adı HEMŞİRELİK KLİNİK
 • Anabilim Dalı KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM HEMŞİRELİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 09.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 26.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 30.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 07.12.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 07.12.2010
 • Kadro Derecesi 6

Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Bölümü Kadın Hastalıkları ve Doğum Hemşireliği A.B.D.ilgili A.B.D 'da yüksek lisans yapmış olmak ve doktora yapıyor olmak.2547 S.Kanunun 50/d maddesi uyarınca

GE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

DUYURUÜniversitemize bağlı birimlere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31.07.2008 tarih ve 26953 – 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetelerde yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya naklen Araştırma Görevlisi alınacaktır.Müracaatta İstenen Belgeler ;

İlan edilen kadrolara başvurmak isteyen adaylar;

- Başvuru Dilekçesi ,

- İş Talep Formu, (http://www.personeldb.ege.edu.tr/ind...90&cat=details)

- Özgeçmiş,

- Lisans Mezuniyet Belgesi,

- Lisans Transkript Belgesi,

- ALES Belgesi,

- Yabancı Dil Belgesi,

- 1 adet Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içinde çekilmiş),

- İlan edilen kadroya bağlı olarak yüksek lisans veya doktora belgesi örneği

ile birlikte ilgili birimlere ilan süresi içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurulabilir. (Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar ile yapılan başvurular ve postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)