• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 05.Eyl.11
 • Son Başvuru Tarihi 19.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 21.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 8

Dilbilim alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak Veya Lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl deneyimli olmak.

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

Hazırlık Sınıfı Müdürlüğü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına
Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uyulacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Öğretim Görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar :

ALES'ten en az 70 puan almış olmak. (Doktorasını tamamlamış veya yükseköğretim kurumlarında olanlar için bu koşul aranmayacaktır.)
KPDS ve ÜDS'den en az 80 puan veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Özel Şartlar :

Dilbilim alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak Veya:

Lisans mezunu olmak şartıyla alanında en az 10 yıl deneyimli olmak.


Başvuru Şekli :

Adayların, şahsen veya posta ile Çankaya Üniversitesi İnsan Kaynakları Dairesi BaşkanlığI( Yüzüncüyıl Öğretmenler Cad-Balgat/ANKARA) adresine başvurmaları, veya elektronik posta ile inal@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.

Başvuruya Eklenecek Belgeler:ALES Sonuç Belgesi
Diploma fotokopileri
Resmi transkript
ÖzgeçmişSınav Takvimi:

Duyuru Başlama Tarihi: 05 Eylül 2011
Son Başvuru Tarihi : 19 Eylül 2011 , Pazartesi Günü, Mesai Bitimi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 21 Eylül 2011
Giriş Sınavı : 23 Eylül 2011, Cuma Günü Saat10.30
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması : 26 Eylül 2011