• Üniversite Adı TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Okutman
 • Kadro Sayısı 5
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

İngiliz Dili ve Edebiyatı, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, Amerikan Dili ve Edebiyatı, İngilizce Dil Bilimi, İngilizce Öğretmenliği ve İngilizce Mütercim ve Tercümanlık bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemizin Rektörlük Örgütü Yabancı Diller Bölümünde istihdam edilmek üzere, 2547 sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz İngilizce Okutmanı alınacaktır. Adayların Durumları Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı ve 09.03.2010 tarih ve 27516 sayılı Resmi Gazetede yeniden düzenlenen Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikle belirlenen atama kriterlerine uygun olması gerekmektedir.


Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)Adayların yanlış beyanda bulunmaları halinde yapılan işlemler geçersiz sayılacak ve haklarında kanuni işlem yapılacaktır. Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak olup, bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.-Duyurulur.
A) GENEL ŞARTLAR1. Merkezi Sınav (ALES) Belgesi. Lisans öğreniminde mezun olunan alanda ALES’ten en az 70 puan almış olmak (Merkezi Sınavdan muaf olan adayların son iki yıla ait ALES notunun bulunmaması halinde, ALES puanı 70 olarak kabul edilir (31 Temmuz 2008 tarihinden önce Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmakta olanlarda ALES şartı aranmaz).

2. Lisans diplomasının ilanda belirtilen alanda olması gerekmektedir. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösteren belge ile desteklenmesi gerekmektedir.

3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan KPDS veya ÜDS’den en az 80 puan veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan aldığına ilişkin belge.


B) ÖZEL ŞARTLAR

Türkiye’de veya yurtdışında en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak.

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1. Dilekçe (başvuru dilekçelerinde başvurulan birim ile müracaat ettiği kadro açıkça belirtilecek ve başvuru sahibine kolay ulaşılabilmesi için telefon numarası yazılacaktır),

2. Özgeçmiş, (Türkçe veya İngilizce)

3. Nüfus cüzdan sureti,

4. 2 adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş),

5. Merkezi sınav (ALES) belgesi fotokopisi (31 Temmuz 2008 tarihinden önce Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalıştıklarına dair belge),

6. Onaylı Lisans Diploma fotokopisi,

7. Yabancı Dil sınav (KPSD/ÜDS veya eşdeğer sınav) belgesi fotokopisi,

8. Lisans Not Transkripti (4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır),

9. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge).

10.Alanında tecrübenizi gösteren belge.


ADRES:

Ayvalı Mh. 158. Cd. No:7 Etlik/ANKARA Tel: 0 312 551 50 00 Faks: 0 312 551 50 19

web adresi: www.turgutozal.edu.tr - e-mail: bilgi@turgutozal.edu.tr