• Üniversite Adı ATILIM ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı Metalurji ve Malzeme Mühendisliği
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 29.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 14.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 16.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

Atılım üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşulları

a) Üniversitelerin Metalurji ve Malzeme, Metalurji, Malzeme veya Malzeme Bilimi ve Mühendisliği bölümlerinin birinden lisans derecesine sahip olmak.

b) Yukarıdaki bölümlerin birinde yüksek lisans öğrencisi olmak veya Eylül 2011 itibarı ile yüksek lisans öğrencisi olarak kayıt yaptıracak olmak.

c) ALES sayısal alan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak, (Doktora derecesine sahip olanlar merkezi sınavdan muaftırlar).

d) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak. (Atılım Üniversitesi 22.04.2011 gün ve 03 Sayılı Senato Kararı)

e) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.Adaylar özgeçmişlerini de içeren başvurularını Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü’ne şahsen veya e-posta (mate@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek yapabilirler.

Tel: 0 312 586 8398