• Üniversite Adı BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı FİZİK
 • Anabilim Dalı YOĞUN MADDE FİZİĞİ
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 08.11.2010
 • Son Başvuru Tarihi 22.11.2010
 • Ön Değerlendirme Tarihi 24.11.2010
 • Giriş Sınav Tarihi 26.11.2010
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.11.2010
 • Kadro Derecesi 7

İlgili Anabilim Dalında Doktora yapıyor olmak.

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile aynı yönetmeliğin 19/09//2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.


ÖĞRETİM ELEMANI KADROLARINA YAPILACAK BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adayların; KPDS veya ÜDS'den en az 50 veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmaları, Adayların atama yapılacak programın alanında ALES'den en az 70 puan almış olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşından gün almamış olmaları şarttır. Adayların, tasdikli transkript belgesi ve sınav sonuç belgelerinden oluşan evrakı bir takım dosya halinde;

Bütün adaylar, yukarıda belirtilen evrakın yanı sıra, Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Diploma veya onaylı sureti, Nüfus Cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı içeren bir dosyayı müracaat yerine teslim edecektir.

MÜRACAAT YERİ; Bütün adaylar başvurularını Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır. Eksik belgeli dosyalar ve posta yoluyla gecikmeler dikkate alınmayacaktır.


MÜRACAAT TARİHİ: İlanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Sınav yerleri Üniversitemiz web sitesinde ilan edilecektir.