• Üniversite Adı KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 19.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 26.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku Anabilim Dalında görevlendirilmek üzere Hukuk Fakültesi mezunu ve üniversitelerde Kamu Hukuku alanında en az yüksek lisans seviyesinde eğitim görüyor veya yüksek lisans derecesine sahip 1 Araştırma Görevlisi alınacaktır.

Araştırma Görevliliği müracaatında, 31.7.2008 tarihli Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte öngörülen şartlar aranacaktır. Ancak, Yönetmeliğin 6(1). maddesi (b) bendinde aranan yabancı dil (İngilizce) puanının en az 70 puan olması gerekmektedir.

Başvuruda İstenen Belgeler;

1) Başvuru Dilekçesi, (35 yaşından gün almış adaylar başvuramazlar.)
2) Özgeçmiş, 2 Adet Fotoğraf

3) Öğrenim Belgeleri. (Diplomalar, transkript, Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belge)

4) ALES Belgesi (En az 70 puan)
5) KPDS ,ÜDS veya eşdeğerli yabancı dil (İngilizce) belgesi, (en az 70 puan)

6) Erkek adaylar için askerlikle ilgili durumu gösterir belge.

Başvuru Yeri;
Kadir Has Üniversitesi , Hukuk Fakültesi (0212 5336532/1451 Sevtap Erer ) Kadir Has Kampusü - Cibali adresine şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunulacaktır.Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığı’na ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.