• Üniversite Adı İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı REKTÖRLÜK
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 12.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 13.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 14.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 4

Lisans mezunu olmak ve Ağ Güvenliği, Firewall ve Antivirus yazılım sunucularının kurulum ve yönetimi konusunda deneyimli olmak

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim elemanı kadrolarına 31.07.2008 gün ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkındaki yönetmelik ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 19.09.2009 gün ve 27354 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan yönetmelik hükümleri ile ilk defa, açıktan veya naklen atama yoluyla personel alınacak olup, müracaatlar ilgili birime aşağıda istenen belgelerle birlikte şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Adayların ilan edilen kadro derecesine atanabilmeleri için gerekli yasal şartları taşımaları gerekmektedir.

ADAYLARIN BAŞVURUDA GETİRECEKLERİ BELGELER:

1. ALES'den en az 70 puan aldığına dair belge.
2. KPDS veya ÜDS'den en az 50 aldığına dair belge.
3. Lisans mezuniyet belgesi
4. Lisans mezuniyet notunu gösterir belge
5. İlgili konularda bilgi sahibi olduğunu gösteren belgeler