• Üniversite Adı GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı RESİM
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 16.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 4

Resim Ana Sanat Dalında yüksek lisans yapmış olmak.

Üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 31/07/2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
a) 2547 Sayılı Kanun ve ilgili yönetmelik esasları ile 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Herhangi bir alanda ALES'den en az 70 puan almak.

c) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS)'den en az 50 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

-Lisans düzeyinde eğitim yapılan birimlere (rektörlüğe bağlı bölümler dahil) başvuracak öğretim görevlisi adaylarında en az yüksek lisans mezunu veya lisans mezunu olmak şartıyla en az alanında 10 yıl tecrübeli olmak.

MUAFİYET

Doktorasını tamamlamış olanlar, 29/06/2009 tarihli ve 2009/15153 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacaklar bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte Yükseköğretim Kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile Yükseköğretim Kurumlarından ayrılan Öğretim Elemanlarının çalışmakta oldukları Yükseköğretim Kurumlarında veya başka Yükseköğretim Kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında, Merkezi Sınav; Öğretim Üyesi yetiştirme projesi kapsamında , Yükseköğretim Kurulu kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurular ile meslek yüksekokullarının öğretim elemanı kadrolarına başvurularında ise yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU

1- Adaylar başvurdukları bölüm/anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı suretini(onaylı) lisans/lisansüstü diploması fotokopisini (onaylı), hizmet belgesini (Daha önce kamu hizmetinde bulunmuş olanlar için) , Lisans not transkriptini (onaylı) , erkek adayların askerlik durum belgesini, ALES belgesini ve Yabancı Dil Belgesini ekleyerek GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir. (Postada ki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

2- İlan edilen bütün unvanlar için Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

NOT: Ön değerlendirme sonuçları Üniversitemizin www.gantep.edu.tr internet adresinde ilan edilecek olup ayrıca tebligat gönderilmeyecektir.