• Üniversite Adı DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı MADEN YATAKLARI VE JEOKİMYA
 • Kadro Tipi Uzman
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 12.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 20.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 23.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 28.Eyl.11
 • Kadro Derecesi

Kimya Müh.veya Kimya Bölümü lisans mezunu.Organik Kimyada yükseklisans yapmış,UV/IR spektrometreleri ile AAS/HPLC cihazlarını kullanma ve organik yapı tayini yöntemleri konusunda deneyimli olmak

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz birimlerinde boş bulunan Öğretim Elemanı kadrolarına “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya naklen atama yoluyla Uzman alınacak olup, ilan edilen kadrolara anılan Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır.

İstenilen Belgeler

-Dilekçe

-Özgeçmiş

-Öğrenim belgesi

-Transkript

-Yabancı dil belgesi

-Ales belgesini ekleyerek,

Bu ilanın son başvuru tarihine kadar ilgili birime başvurmaları gerekmektedir.

NOT: İstenilen belgelerin, Resmi Kurumlarca "Aslı Gibidir" yaptırılarak onaylanması yeterlidir.

-Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-İnternet üzerinden yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

İLGİLİLERE DUYURULUR