• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 26.Ağu.11
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eyl.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Eyl.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eyl.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eyl.11
 • Kadro Derecesi 8

Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanında, Elektronik Bilimdalı alanında veya Haberleşme Bilimdalı alanında en az lisans derecesini almış olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince
Araştırma Görevlisi alınacaktır.

1. Adayın, Elektrik-Elektronik Mühendisliği temel alanında, Elektronik Bilimdalı alanında veya Haberleşme Bilimdalı alanında en az lisans derecesini almış olması şarttır.

2. Başvuru için, adayın

o özgeçmişi,

o diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),

o ALESsayısal puan (en az 70 olmalıdır) çıktısı,

o İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80 ) / ÜDS (en az 80) / veya eşdeğerliliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve belgelemek veya Lisans, Yüksek Lisans, Doktora derecelerinden en az birisini tamamen İngilizce eğitim-öğretim yapan bir Üniversiteden almış olduğunu gösterir belge ile,

Çankaya Üniversitesi, Yeni Kampüs, Eskişehir Yolu 29. km, ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynaklar Dairesi Başkanlığına 09.09. 2011 Cuma Günü saat 17:00’a kadar bizzat gelmeleri , posta ile veya cebi@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.


3. Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur.

Son Başvuru Tarihi: 09.09.2011,Cuma Günü, mesai bitimi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması: 13.09.2011,Salı günü
Giriş Sınavı: 15.09.2011 Perşembe günü saat: 15:00, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması: 19.09. 2011, Pazartesi günü


İlgili yönetmeliğin 14. maddesi gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.