• Üniversite Adı ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
 • Bölüm Adı
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Öğretim Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi
 • Son Başvuru Tarihi 09.Eylül.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 13.Eylül.11
 • Giriş Sınav Tarihi 15.Eylül.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 19.Eylül.11
 • Kadro Derecesi 5

Yönetim ve Strateji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olmak

Çankaya Üniversitesi Rektörlüğü

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü İçin Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uyulacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik Çerçevesince Öğretim Görevlisi alınacaktır.


Adayın, Yönetim ve Strateji alanında en az yüksek lisans derecesine sahip olması şarttır.
Başvuru için, adayın

Özgeçmişi,
Diploma fotokopisi ve ders dökümü (tranYasakKelime),
ALESsayısal puan (en az 70 olmalıdır) çıktısı, (İlgili Yönetmeliğin 14. maddesi gereği doktorası olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz)
İngilizce düzeyi için KPDS (en az 80) / ÜDS(en az80) veya eşdeğerliliği YÖK tarafında kabul edilen bir sınavdan anılan puan muadili puan almak ve belgelemek veya Lisans, Yüksek Lisans derecelerinden an az birisini tamamen İngilizce eğitim- öğretim yapan bir üniversiteden almış olduğunu gösterir belge ile,

Çankaya Üniversitesi, Öğretmenler Cad. No:14 100. Yıl Balgat –ANKARA adresinde yer alan İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına bizzat gelmeleri, posta ile veya elektronik posta ile ozkan@cankaya.edu.tr adresine belgelerinin elektronik kopyaları ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Sınav takvimi aşağıda sunulmuştur.

Son Başvuru Tarihi : 09 Eylül 2011 Cuma günü mesai bitimi
Ön Değerlendirme Sonuçlarının Açıklanması : 13 Eylül 2011, Salı günü
Giriş Sınavı : 15 Eylül 2011, Perşembe günü, Saat 15.00, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Seminer Odası
Giriş Sınavı Sonuçlarının Açıklanması : 19 Eylül 2011, Pazartesi günü