Demokratik Özeklik ve Türkiye
Demokratik özerklik Türkiye için uygun bir proje değildir.Peki,ne yapılmalıdır?Yapılması gereken anaokullarında 3-6 yaş arasında bölge çocuklarına,Türkçe eğitim
verilmedisidir.Bölgede bir etnisite sayımına gidilmeli.İnsanların kendilerini ne hissettiği öğrenilmelidir.Zaza kendini zaza olarak ifade edebilir.Bir Kürt
vatandaşı kendini Türk olarak ifade edebilir.Bölge için bir baraja bağlı olmayan bir milletvekili sistemi uygulanır.Öğrenciye ana dilinde bir sınav uygulanır.
Bu sınavda aldığı puan üniversite puanını etkiler.Yds sınavlarıda Kürtçe için yapılabilir.