Arkadaşlar ÖYP'ye başvuracakların kafasına takılan en önemli sorulardan biri de budur: Acaba ÖYP'den hangi durumlarda çıkartılırım? Lisansüstünde hoca bana kıl olursa ne yaparım?

Yönetmelikte şu yazıyor:

"Bu Esas ve Usullerin 7 nci maddesi gereğince yabancı dil eğitimi verilen süreler ile Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği gereğince verilen ek süreler de dâhil olmak üzere azami eğitim‐öğretim süresi içinde çalışmalarını tamamlayamayan, ÖYP’na devam etmek istemeyen, kadrosunun bulunduğu yükseköğretim kurumunda görevine başlamayan veya görevine başlayıp mecburi hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyen ÖYP araştırma görevlilerine mecburi hizmete ilişkin genel hükümler uygulanır."


Burada belirtilen "mecburi hizmete ilişkin genel hükümler" ile kastedilen nedir? Yani şimdi danışman hoca ile ilgili bir sorun yaşadık ve lisansüstünü belirtilen sürede bitiremedik. O zaman atılacak ve 6-7 senenin tazminatı ödeyecek ve o yaşta işsiz mi kalacağız?