Sayın hocalarım,
Diyelim ki bir yerde doktora yapıyorum fakat derslere devam edemiyorum ya da derslerden kalıyorum. O bölüme ÖYP ile atanırsak, doktorayı bitirme süresi olan 6 yıl atandığımız andan itibaren mi işlemeye başlar, yoksa doktoraya başladığımız tarihten itibaren mi? Mesela 3 yıl boyunca doktora yapmış, fakat belli sebeplerden dolayı başarısız olmuş biri, aynı yere araştırma görevlisi olarak atanırsa önündeki süre 3 yıl mıdır, 6 yıl mıdır?