Çevre Mühendisliği lisans mezunu ve inşaat mühendisliği anabilim dalı Hidrolik ve Su Kaynakları Mühendisliği programı yüksek lisans mezunu olan biri Çevre Mühendisliği alanında yüksek lisans yapmış sayılır mı? Alan ile anabilimdalı aynı mıdır? Yoksa alan diyince sayısal, sözel vb. mi kastedilmiştir?