• Üniversite Adı SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı HUKUK FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı ÖZEL HUKUK
 • Anabilim Dalı MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 21.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 26.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 31.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 04 Subat 2011
 • Kadro Derecesi 7

(ÖYP KAPSAMINDA ALINACAKTIR)-Hukuk Fakültesi mezunu olmak.

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN

Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Özel Hukuk ve Kamu Hukuku Bölümündeki ilgili anabilim dallarına 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 33/a maddesi ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” uyarınca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında cari usulde yerleştirme ile Araştırma Görevlisi alınacaktır.

ÖYP kapsamında atanacak araştırma görevlilerinin başvurularında yabancı dil şartı bulunmadığından, yabancı dil puanı 50 (elli)’nin altında olanların dil puanı ön değerlendirmede 50 olarak kabul edilecek, değerlendirme aşamasında ise varsa dil puanının % 10 (yüzde onu) dikkate alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR
1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
2. Atama yapılacak programın lisans/önlisans eğitimine hangi alanda öğrenci alınıyorsa o alanda ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı)’den en az 70 puan almış olmak.
3. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması gereklidir.
4. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca bir tanesine müracaat edebilirler. Birden fazla kadroya yapılan müracaatların hiçbiri dikkate alınmayacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR
1. Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak,
2. Giriş Sınavı Değerlendirme aşamasında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında 4’lük not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca belirlenen dönüşüm tablosu esas alınacaktır.
3. Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak.
4. İlanda belirtilen diğer şartları taşımak.

MUAFİYETLER
Bu yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihte yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezi sınav (ALES); Öğretim Üyesi Yetiştirme Projesi kapsamında, Yükseköğretim Kurulu Kararı ile belirlenen araştırma görevlisi kontenjanlarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
1. Adayın başvuracağı Anabilim dalını, yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe,
2. Özgeçmiş,
3. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi (ön ve arka yüzü),
5. Onaylı Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkripti,
6. Bir adet fotoğraf,
7. ALES Belgesi,
8. Varsa Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili),
9. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)

BAŞVURU YERİ, SÜRESİ VE ŞEKLİ

Başvurular Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Hukuk Fakültesi Dekanlığına ulaşmış olması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

Hukuk Fakültesi adına, kendi adresi yerine Rektörlüğümüze gönderilen müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

DUYURULUR!.

BAŞVURU ADRES VE TELEFONLARI:

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Adres : Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Kampüsü Selçuklu /KONYA
Telefon : 0.332. 2410045
0.332. 2233237
0.332. 2413162

NOT: Ön Değerlendirme ve Değerlendirme Sonuçları Üniversitemiz web (www.selcuk.edu.tr) sitesinde yayınlanacaktır. Bu konularda başka duyuru yapılmayacak olup, Üniversitemiz web sitesindeki duyurular tebligat niteliğindedir.