• Üniversite Adı KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
 • Fakülte Adı TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
 • Bölüm Adı İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
 • Anabilim Dalı
 • Kadro Tipi Araştırma Görevlisi
 • Kadro Sayısı 1
 • Duyuru Başlama Tarihi 31.Ara.10
 • Son Başvuru Tarihi 14.Oca.11
 • Ön Değerlendirme Tarihi 18.Oca.11
 • Giriş Sınav Tarihi 20.Oca.11
 • Sonuç Açıklama Tarihi 21.Oca.11
 • Kadro Derecesi 7

Konstrüksiyon ve İmalat Teknolojisi Anabilim Dalında Yüksek Lisans yapıyor olmak (ÖYP CARİ USUL)

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ’NDEN


Üniversitemize 31.07.2008 tarihli ve 26953 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde Araştırma Görevlisi alınacaktır.

A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

b) Öğretim Üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına naklen veya açıktan yapılan her türlü atamada ALES’den en az 70 (Yetmiş), ÖYP kapsamında atanacak araştırma görevlilerinin başvurularında yabancı dil şartı bulunmadığından, yabancı dil puanı 50 (elli)’nin altında olanların dil puanı öndeğerlendirmede 50 olarak kabul edilecek, değerlendirme aşamasında ise varsa dil puanının %10’u dikkate alınacaktır.

c) Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

d) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi (terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir belge)

MUAFİYET:
Doktorasını tamamlamış olanlar, halen öğretim elemanı kadrosunda bulunanlar veya öğretim elemanı kadrolarından ayrılanlar merkezi sınav (ALES)’den muaf ayrıca; ÖYP kapsamında alınacak araştırma görevlilerinden yabancı dil şartı aranmaz. Ancak; ÖYP puanlamasına etki yapması amacıyla, adaylar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS)/Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan alınan yabancı dil belgelerini ibraz edebilirler.

B. ÖZEL ŞARTLAR
1. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
a) Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından gün almamış olmak.

C. BAŞVURU YERİ VE İSTENEN BELGELER
Başvuru Formu (http://www.karabuk.edu.tr adresinden temin edilebilir), Dilekçe, ALES Belgesi, Yabancı Dil Belgesi (ÜDS-KPDS) Lisans Belgesi, Lisans Transkripti, Nüfus Cüzdanı Örneği, 3 Adet Fotoğraf, Özgeçmiş, Askerlik Durum Belgesi, Personel Hizmet Belgesi (kamuda çalışanları için).

Adaylar, başvuru için gerekli tüm belgeleri başvurmak istediği kadronun bağlı olduğu Fakülte/Yüksekokul yada Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta ile göndermelidirler. Süresi içinde yapılmayan ya da eksik belge ile yapılan başvurular dikkate alınmayacak, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihinden önce ulaşmış olması gerekmektedir.

NOT: Tüm belgelerin aslı veya onaylı örnekleri gönderilmelidir. Resmi kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılan belgeler geçerli kabul edilecektir.

Başvuru Telefonları:
(Alan Kodu: 0 370) 433 82 00

NOT: Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğindedir.