Merhaba,
ÖYP Alan sınavı ile ilgili aksaklıklar, dikkat edilmesi gereken noktalar, yaşanabilecek mağduriyetler ve çözüm önerilerini okumanızı rica ediyorum. Zira kaldırıldığı açıklanan bir program olan öyp nin bu son alımlarında ciddi mağduriyet yaratabilecek uygulamalar mevcuttur.
bildiğiniz gibi yök aldığı karar doğrultusunda alan sınavı uygulaması getirdi ve yapılan alan sınavları devam etmekte ve şu an hukuk alan sınavı için ilan verilmiş durumda.

a)ilana göre alan sınavı başvurusu üç gün içinde yapılacak ancak bunun bir günü neredeyse bitmiş durumda ve hala başvuru ekranı açılmamakta. başvuru ekranı açıldığında yök iletişim merkezinin belirttiğine göre kadroları ve her bir kadronun özel şartını( x alanında ylisans yapıyor olmak yapmış olmak vsvs) görmemiz yine mümkün olmayacak. bu sayede de belki gitmeyeceği ya da şartlarının tutmadığı kadrolara herkes başvuruda bulunacak ve alan sınavına girecek kişilerin elemesi yapılacak. belki de kadrolar açıklansa gidip gitmeyeceği ya da şartının tutup tutmadığını herkes görmüş olacak ve bu sayede bazı kişiler gitmeyeceği yerlere boşa başvuru yapmayacak ve gerçekten gidecek olanlara alan sınavında yer açılabilecektir.
b)yine ilana göre başvuru 23 ünde açıklanacak ve alan sınavına girecek olanlar duyurulacak. alan sınavı yazılı kısmı ise ayın 25 inde ankarada. yani bütün adayların ankarada bulunmadığını düşüecek olursak ankara dışındaki bir aday alan sınavına girmeye hak kazandığında apar topar yola çıkmak otobüs ya da uçak bileti almak zoırunda. sonucun cuma günü açıklandığını düşündüğümüzde ise haftasonu bilet bulmada yaşayacağı sıkıntı bile ortadadır ki o kadar kısa süre içinde ankaraya gelmesi zaten başlıbaşına zor bir durum olacaktır bilet bulabilse dahi..

bu hususları belirttikten sonra genel olarak alan sınavlarıile ilgili bilginize sunmak ve dikkatinizi çekmek istediğim hususları aşağıya sıralıyorum,

1- alan sınavı hakkında bildiğiniz gibi yürütmeyi durdurma istemi ile dava açıldığını basından hep birlikte takip ettik. ve bu dava hakkında muhtemelen karar aşamasında olunmasına rağmen yök alan sınavlarını uygulamaya devam etmektedir. şayet mahkeme alan sınavını iptal eden bir karar alacak olursa hukuken tam bir karmaşa ortaya çıkacak ve büyük mağduriyetler yaşanacaktır.

2- bilindiği üzere alan sınavının geçerlilik süresi iki yıldır şu an hukuk alan sınavı ilanında da 2 yıl geçerli olduğu yazmaktadır. ancak ne büyük çelişkidir ki 2016 dan sonra öyp alımı olmayacaktır. yani yök kaldırdığı bir program için iki yıl geçerliliği olan bir sınav yapmaktadır.

3- öyp usul ve esaslarında puan hesaplanmasına ilişkin bölüm şu şekildedir,

ÖYP puanı

MADDE 5- (1) Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına araştırma görevlisi olarak atanmak üzere veya alan sınavına girebilmek için ya da program gereğince bir ÖYP Üniversitesinde lisansüstü eğitim-öğretim görmek amacıyla başvuran her bir ÖYP araştırma görevlisi için bir ÖYP puanı hesaplanır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)
ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 35'i, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanın % 50'si ve varsa yabancı dil sınavı puanın % 15'i dikkate alınır. (Değişiklik 25.12.2014 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.) Bu puan en son girilen ALES ve yabancı dil sınav sonuçlarına göre güncellenebilir. Adayların mezun oldukları alanlardaki başvurularında söz konusu puanlar arasında 10 puana kadar yüzdelik oranlarını artırmaya veya eksiltmeye ve ÖYP puanını % 10'a kadar artırmaya YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
Alan Sınav Puanı ile ÖYP araştırma görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ÖYP puanının hesaplanmasında lisans not ortalamasının % 20'si, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı (ALES) puanının % 25'i, Alan Sınav Puanının % 40'ı ve varsa Yabancı Dil Sınavı Puanının % 15'i dikkate alınır. (Değişiklik 14.05.2015 tarihli Genel Kurul Kararı ile yapılmıştır.)
(4) Yürütme Kurulu, programın nesnel, etkin, verimli ve dengeli bir biçimde yürütülebilmesi için gerekli tedbirleri alır.

görüldüğü gibi puan hesaplamasında en son girilen ales ve yds sonuçları dikkate alınması gerekir iken yök iletişim merkezi ile yapılan görüşmede alan sınavına başvuran adayların yerleştirmeye esas puanı hesaplanırken son girdikleri ales ve yds nin dikkate alınmayacağına karar verdikleri belirtilmiştir.(mevzuatta güncellenebilir ifadesenin bulunması son yds yi dikkate almama hakkı da var şeklinde yorumlanmamalıdır. bu ifade son sınavda daha düşük bir puan alınması halinde puanın güncellenmemesine yarayacaktır. ancak aday daha yüksek bir puan aldı ise mantık gereği yeni puanın dikkate alınıp güncelleme yapılması gerekir )

mevzuatta yazmasa bile mantığın gereği olarak bir kişinin bir sınavda puanını yükselterek yeterliliğinin arttığını belgelemesi halinde zaten bu yeni puanın kullanılması gerekir. bu çok basit bir mantıktır. örneğin yds den 60 almış iken bunu 80 e yükselten birini değerlendirir iken sen 60 almıştın ben o puanı esas alırım demek şok edici bir tutumdur. ancak yök ün kararı ne yazık ki bu doğrultudadır. ve bu konuda açılacak bir dava sonucu yerleştirmeler aşamasında ya da yerleştirmlarden sonra gelecek bir karar yüzlerce insanı mağdur edebilecektir. yök bu yıl içinde aldığı kararlar ile öyp sisteminde bir çok tartışmaya yol açmış son kararı ile de öyp yi tümden kaldırmıştır. bütün kararları belki kabul edilebilir ancak kişinin yerleştirmeye esas puanını hesaplarken yeni aldığı puanları dikkate almaması kabul edilmesi mümkün olmayan bir durumdur. kısaca ifade etmek gerekirse alan sınavına girmek için başvuruda hesaplanan puan ayrı bir aşamadır alan sınavından sonra yerleştirme puanının hesaplanması ayrı bir aşamadır ve bu durum mevzuatta da açıkça yer almakta iki aşamanın puan yüzdeleri de ayrı ayrı belirtilmiştir. yani yerleştirme puanı hesaplanırken artık ayrı bir aşamaya geçilmiş olacak ve bu aşamada adayın ales ve yds puanı kaç ise ona göre bir hesaplama yapılması gerekecektir. ancak yökün kararı ne yazık ki tam tersidir.

4- bilindiği gibi hukuk alan sınavı bittikten sonra da mühendislik ve iletişimde alan sınavı yapılması beklenmektedir. muhtemelen bu sınavlar kasım sonu aralık başı gibi bir tarihe denkgelecektir. dolayısıyla mühendislik ve iletişim alanındaki adaylar kasım ayı içerisindeki ales ve yds puanlarını kullanabileceklerdir. bu yüzden ilanı geç verilen bölümler avantajlı duruma geçecekler ve bir eşitsizlik ortaya çıkacaktır. çünkü yökün uygulamasına göre kasım ayı içinde hukuk mezunlarının alacakları yds ve ales puanları dikkate alınmayacaktır.

5- esasında yök herşeyi bu kadar aceleye getirmeyip alan sınavlarını kasım sonuna bırakabilir bu sayede de hem alan sınavındaki davanın sonucunu görmüş olur hem de bölümler arasında eşitsizlik yaratmamış olabilirdi.. yada bu kadar acele edecekse bile adayların yeni yds puanlarını ve ales puanlarını mevzuata da uygun şekilde mantığın da bir gereği olarak dikkate alabilirdi. ya da alan sınavı yapmayıp( ki alan sınavı zorunlu değil yökün takdirinde olan bir durumdur yani yapmak zorunda değildir mevzuata göre) zaten kaldırılmış bir programda daha çok tartışmaya sebebiyet vermeyip bütün atamaları aralıkta toplu olarak yapabilirdi. ya da alan sınavını yine yapıp dava sonucunu beklemese bile mağduriyet yaratmayacak bir takvim belirleyebilirdi.. vsvs yani birçok farklı seçenekte hareket edebilirdi... ancak yök alan sınavını hem yapmaya karar vermiş,hem alan sınavının içeriği konusunda adaylara açıklayıcı geniş bilgi vermemiş, hem adil olamayan bir takvim belirlemiş, hem de alan sınavı sonucunda yerleştirme puanı hesaplanır iken adayların yds ve ales ten aldığı son puanları da dikkate almayaya karar vermiştir. yani yök daha adil ve tartışma çıkarmayacak seçenekler var iken hep en zorunu seçmiştir....

6- içinde bulunduğumuz aşamada çözüm olarak yapılabilecek olanlar şunlardır,
yök alan sınavını illa yapacak ise bölümler arasında eşitsizlik yaratmamak adına bütün alan sınavlarını gelecek aya erteleyebilir. şayet takvimi değiştirmeyecek ise adayların yeni alacakları ales ve yds puanlarını yerleştirme ve atama yaparken dikkate almalıdır. bu tutumundan vazgeçer ise artık son alımı yapılacak olan öyp de yeni mağduriyetler ortaya çıkmayacaktır. çünkü yökün birçok kararı dava açılması halinde iptal edilebilir ve bu durumda işler hukuken içinden çıkılmaz bir hal alabilir.

yökün alan sınavları ile ilgili gecikmeden bir karar almasını diliyorum....