Öğretim üyelerinin askerlik tecili ilgili, bir sitede gördüğüm faydalı olabileceğini düşündüğüm bir yazıyı paylaşıyorum. Ancak malesef tüm öğretim üyelerini kapsamıyor:

Milli Savunma Bakanlığının Askerlik Sevk Tehiri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapan Yönetmelik değişikliği Resmi Gazetenin 1 Kasım 2014 tarihli sayısında yayınlandı. Buna göre öğretim üyeleri, ihtiyaç duyulması halinde 2 yıla kadar tecil yaptırabilecek. Yönetmeliğin 2. maddesinde sevkleri tehir edilebilecek şahıslar sayılıyor ve ikinci maddenin birinci bendinde şöyle denilmiş:

"Üniversite, fakülte ve yüksekokulların öğretim üyelerinin, hizmetine ihtiyaç duyulduğu tarihten itibaren bir defaya mahsus ve azami iki yıla kadar"

Bu durumda fakülte ve yüksek okullarda görev yapan ve hizmetine ihtiyaç duyulan öğretim üyeleri de sevkleri tehir edilebilecek personel arasında sayılıyor. Bu durumdaki personelin sevklerinin bir defaya mahsus olmak üzere 2 yıla kadar tehir edilebileceği ifade ediliyor. Ancak tabii ki bu tecil işlemi tüm öğretim üyelerini kapsamıyor. Yalnızca Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanan, il ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasında son bölgeye giren iller ile son iki bölgeye giren ilçelerde görev yapan öğretim üyelerini kapsıyor.
Aynı Yönetmeliğin 11. maddesinde ise üniversite öğretim üyelerinin sevk tehirlerinin hangi kurumca yapılabileceği hususu hükme bağlanmış. Buna göre üniversite öğretim üyelerinin bu sevk tehir işlemlerini Milil Savunma Bakanlığı Askerealma Dairesi Başkanlığı yapacak. Yönetmelik değişikliğinin tam metnine forum sayfamız üzerinden ulaşabilirsiniz.
Kaynak:akademihaber