YAZILIM UZMANLIĞI EĞİTİMİ

MCPD Kimdir?[*] Proje ile ilgili tüm birimlerle görüşerek ihtiyaç analizi yapar, hedefleri ve doğru teknolojiyi saptar.
[*] Yazılım geliştirmek için uygun yöntemleri ve kaynakları seçerek planlama yapar.
[*] Mantıklı veri modellerini ve programlama dillerini seçer.
[*] Çeşitli bilgisayar programlama dillerini kullanarak verimliliği en üst düzeye çıkaracak özel programlar tasarlar ve yazar.
[*] Programların analiz, tasarım, test ve bakım işleriyle ilgilenir.
[*] Kullanıcıların programlarda karşılaştıkları problemleri giderecek çözümler üretir ve eğitimlerini verir.
[*] Geliştirdiği programların kullanıcılar tarafından verimli kullanılmasını sağlar.
[*]MCPD Hangi Ünvanları Alabilir?
[*] Uygulama Geliştirici /Application Developer
[*] Yazılım Mimarı /Software Architect
[*] Yazılım Uzmanı /Software Expert
[*] Veritabanı Uzmanı /Databese Expert
[*] Proje Müdürü /Project Leader
[*] Analist Programcısı /Analyst Programmer
[*] Yazılım Geliştirici /Software Developer
[*] Uygulama Analisti /Application Analyst
[*] Teknik Danışman /Technical Consultant
[*] Bilgi İşlem Müdürü /IT Manager


Sınav – Sertifika ProgramıMicrosoft yeni yazılım ve veritabanı ürünlerini piyasa sürer sürmez, bu ürünlerle ilgili yeni sertifikasyon sistemini de hayata geçirmiştir. Sertifika, her zaman olduğu gibi profesyonellerin yeni ürünler ile ilgili uzmanlığını ispatlamasıdır. Microsoft’un yeni sertifikasyon yapısı MCTS ve MCPD olarak iki ana başlıkta incelenebilir;

Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)

Teknoloji serisi sertifikasyon sistemi, belirli bir alanda uzmanlaşmayı belgelemek amacıyla konumlandırılmış sertifikasyon sistemidir. Bu sertifikaları edinebilmek için bir ya da iki sınava girilmelidir. Sınavlarda başarılı olunması durumunda, katılımcı, Microsoft Teknolojileri Uzmanı ünvanını alır. Öne çıkan dört adet teknoloji ünvanı vardır.1) MCTS: .NET Framework 3.5 Web Applications

Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

2) MCTS: .NET Framework 3.5 Windows Applications

Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

3) MCTS: .NET Framework 3.5 Distributed Applications

Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Distributed Application Development

4) MCTS: SQL Server 2008

Gerekli Sınav :

Exam 70–431: TS: Microsoft SQL Server 2008 - Implementation and MaintenanceMicrosoft Certified Professional Developer ( MCPD)

Mimari ve tasarım sınavları da içeren bu sertifikasyon, kişinin tecrübeli bir programcı ve aynı zamanda analiz yeterliliğinin de olduğunu ispatlar.

1) MCPD: Web Developer:

Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

Exam 70–547: Designing and Developing Web Applications by Using the Microsoft .NET Framework

2) MCPD: Windows Developer:

Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

Exam 70–548: Designing and Developing Windows Applications by Using the Microsoft .NET Framework

3) MCPD: Enterprise Applications Developer:Gerekli Sınavlar :

Exam 70–536: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Application Development Foundation

Exam 70–526: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Windows-based Client Development

Exam 70–528: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Web-based Client Development

Exam 70–529: TS: Microsoft .NET Framework 3.5 - Distributed Application Development

Exam 70–549: PRO: Designing and Developing Enterprise Applications by Using the Microsoft .NET FrameworkYazılım Uzmanlığı (MCPD) Eğitimi İçeriği

Bölüm 1: Programlamaya Giriş

Algoritmalar

Değişkenler Ve Değişken Türleri

Koşul Yapıları

Döngü Yapıları

Diziler

Metotlar

Bölüm 2: Nesne Yönelimli Programlama

Sınıflar (Class)

Enum ve Struct yapıları

Kalıtım (Inheritance)

Çok Biçimlilik (Polimorfizm)

Arayüz (Interface)

Özet Sınıflar (Abstract Class)

Bölüm 3: İleri Düzey Programlama Dilleri

C# 3.0 İle .Net Programlama

İstisnai Durum Yönetimi (Exception Handling )

Olay Mimarisi (Events)

Koleksiyonlar (Collections)

Jenerikler (Jeneric Collections)

I/O Mimarisi (Input/Output)

Temsilciler (Delegates)

Bölüm 4: Winforms ile Uygulama Geliştirme

Formlar ve Taşıyıcılar

Sık Kullanılan Kontroller

İleri Seviye Wınforms Kontrolleri

Bölüm 5: SQL Server 2008 ve Veritabanı Mantığı

Management Studıo’yu Tanıma

Database Tasarımı

Tablo Tasarım Teknikleri

İlişkisel Veritabanı Tasarım Yöntemleri

Diagramlar

View Yapıları

T-SQL

Fonksiyonlar

Stored Procedure

Index Yönetimi

Trigger

Index Yönetimi

Bölüm 6: ADO.NET

ADO.NET ile Veritabanı İşlemleri

ADO.NET Nesne Modeli

Veritabanına Bağlanmak

OleDB Sınıfları

Veritabanı Türünden Bağımsız Erişim

Bölüm 7: XML ve LINQ

XML Belgerleri

Document Object Modeli

XML Şemaları

Lınq To Sql İle Erişim

Bölüm 8: ASP.NET ile Web Uygulamaları

Html, Css

Asp.Net Çalışma Modeli

Asp.Net Kontrolleri

Server ve Html Kontrolleri

Asp.Net İle Masterpage, Tema Kullanımı

Dağıtık Uygulama Geliştirme

Xml Web Servisleri

Asp.Net Web Servisleri

Bölüm 9: Proje Yönetimi

Diyagramlar Yardımıyla Modelleme

Testler Ve Vısual Studıo Test Araçları
Özal CEYHAN

BAŞARISOFT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ AKADEMİSİ
BAKIRKÖY : 0 212 570 54 80
KADIKÖY : 0 216 450 41 51
www.basarisoft.com