Üniversitemiz birimlerinde istihdam edilmek üzere, 2547 Sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik esasları ile Devlet hizmetine girmede aranılan şartlara haiz öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaatlarda Aranacak Şartlar:

PROFESÖRLER: Profesör kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 Sayılı Kanun’un 26. maddesinde belirtilen şekilde yayınlardan birini başlıca araştırma eseri olarak ve başvurdukları bölümü belirten dilekçeleri, ekinde son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, özgeçmiş, nüfus cüzdan örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi ve yayınlarından oluşan dosyayı 6 takım halinde vereceklerdir.

DOÇENTLER: Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerinde başvurdukları bölümü belirterek, ekinde nüfus cüzdan örneği, son altı ayda çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf, doçentlik sınavını başardığına ilişkin belge ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

YARDIMCI DOÇENTLER:Yardımcı Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesindeki şartları sağlamaları gerekmekte olup, yabancı dilini belirten dilekçelerinde başvurdukları kadroyu belirterek ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, lisans, yüksek lisans,(varsa) ve doktora diplomalarının onaylı örnekleri ile varsa ÜDS veya KPDS sonuç belgelerini, özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan dosyayı 4 takım halinde vereceklerdir.

İlan şartlarımızı taşıyan adaylar başvurularını ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde, Avrasya Üniversitesi Personel Dairesine şahsen veya posta ile yapacaktır.

Sınav yeri ve tarihi ilgili birimlerce daha sonra tespit edilip adaylara ayrıca bildirilecektir. İlgililere duyurulur.
Not:Öğrenim belgesini yurt dışından almış olanların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.