Türk Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM ÜYESİ ALINACAKTIR
Üniversitemizin çeşitli fakültelerinin aşağıda belirtilen anabilim dallarında açık bulunan kadrolara 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklere göre öğretim üyesi alınacaktır. Müracaatların gerekli belgelerle birlikte ilanın
yayımı tarihinden itibaren 15 gün içerisinde yapılması gerekmektedir (postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır).
Adayların, eğitim verecek seviyede iyi Almanca bilmeleri şarttır.
Müracaat için gerekli belgeler ve daha fazla bilgi için bkz.: http://tau.edu.tr
Başvuru Adresi: Türk – Alman Üniversitesi Rektörlüğü, Kaymakamlık Meydanı, 34820
FAKÜLTE BÖLÜM ANABİLİM DALI ÜNVANI ADET
Makina Profesör 1
Makina Doçent 1
Makina Yrd. Doçent 1
Elektrik-Elektronik Doçent 1
Mühendislik
Mekatronik
Sistemler
Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Yrd. Doçent 1
Moleküler Biyoloji Doçent 1
Fen
Moleküler ve Mikro
Biyoloji Mikro Biyoloji Doçent 1
Muhasebe ve Finansman Yrd. Doçent 1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Doçent 1
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Yrd. Doçent 1
Yönetim ve Organizasyon Doçent 1
Yönetim ve Organizasyon Yrd. Doçent 1
İşletme
Sayısal Yöntemler Yrd. Doçent 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler Profesör 1
Siyaset ve Sosyal Bilimler Yrd. Doçent 1
Kamu Yönetimi Doçent 1
Kamu Yönetimi Yrd. Doçent 1
İktisadi ve
İdari Bilimler
Siyaset Bilimi ve
Kamu Yönetimi
Küreselleşme ve Uluslararası
İlişkiler
Yrd. Doçent 1