Trakya Üniversitesi Rektörlüğünden:
PROFESÖR VE DOÇENT ALINACAKTIR
Üniversitemiz birimlerine 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği uyarınca Profesör ve Doçent alınacaktır. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.maddesindeki genel ve
ilanda belirtilen diğer koşulları taşıyan profesör ve doçent adaylarının, ilanın yayımından itibaren 15 gün içinde Rektörlük
Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Profesör ve Doçent kadroları devamlı statüde olup, 2547 Sayılı Kanunda belirtilen asgari koşullar ile Üniversitemizin
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan ek koşullarını sağlayan adayların başvuracakları anabilim dalını belirten
dilekçelerine ekleyecekleri iki adet fotoğraf, Doçentlik Başarı Belgesi ile özgeçmiş, yayın listesi (profesör adayları başlıca
araştırma eserini belirtecek) ve yayınlarını kapsayan dosyalarını Profesör adayları 6 nüsha, Doçent adayları ise 4 nüsha
halinde vereceklerdir.
Doçent kadrolarına başvuran adayların ilgili bölüm/anabilim dalında doçentlik unvanı almış olmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Duyurulur.
BİRİM/ BÖLÜM/ANABİLİM Kadro Unvanı/Adet
DALI/PROGRAM Profesör Doçent
Açıklama
TIP FAKÜLTESİ
ANATOMİ 1
BİYOFİZİK 1
ÇOCUK SAĞLIĞI VE
HASTALIKLARI
1
KADIN HASTALIKLARI VE
DOĞUM
1
ECZACILIK FAKÜLTESİ
ANALİTİK KİMYA 1
FARMASÖTİK KİMYA 1
FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 1
FEN FAKÜLTESİ
ZOOLOJİ 2
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İNGİLİZ DİLİ EĞİTİMİ 2
MÜZİK EĞİTİMİ 1
MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ 1 Otomotiv veya Makine
Mühendisliği alanında Doçentlik
belgesine sahip olmak.
DEVLET KONSERVATUVARI
YAYLI ÇALGILAR 1 Keman anasanat dalında
Doçentlik belgesine sahip olmak