Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 S.D.M.K.48.maddesi hükümleri dahilinde
Öğretim Üyesi alınacaktır.
Başvurular ilanın Resmi Gazetede yayın tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5772 sayılı Kanunla
değiştirilen 23, 25 ve 26 maddeleri ile “Nevşehir Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri
Yönergesi”nde öngörülen puanları sağlamış olmaları şartıyla;
PROFESÖR kadrosuna başvuracak adayların başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine (Profesör
adayları dilekçelerinde yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterecektir.) özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus
cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, başlıca araştırma eserinin açıkça belirtildiği yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını
kapsayan 6 (Altı) adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Profesör kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine özgeçmiş,
(2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, doçentlik belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört)
adet dosyayı (Personel Dairesi Başkanlığından temin edecekleri gönderim kutusu içerisinde ) ekleyerek,
Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
(Doçent kadrosuna müracaat edecek adaylar daimi statüde çalıştırılacaktır.)
YARDIMCI DOÇENT kadrosuna başvuracak adayların; başvurdukları anabilim dalını ve yabancı dilini belirten
dilekçelerine, Özgeçmiş, (2) iki adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, yayın listesi, başvurdukları anabilim dalında yapmış
oldukları doktora belgesi (yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması) ve
yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (Dört) adet dosyayı ekleyerek ilgili Fakülte
Dekanlığına, şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.
Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı
ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Yardımcı Doçent kadrosuna; Profesör ve Doçentler, Doçent Kadrosuna; Profesörler müracaat edemezler.
Duyurulur.
BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVAN DERECESİ ADET AÇIKLAMA
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Profesör 1 1
Karşılaştırmalı dil bilim, çeviribilim ve
oyunlarla yabancı dil öğretimi ile ilgili
çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Alman Dili Eğitimi Yrd.Doç. 3 1
Anadilin motivasyon faktörü olarak
yabancı dil öğrenimine etkisi ile ilgili
çalışmaları olmak
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi
Yrd.Doç. 3 1
İslam Hukuku alanında doktora yapmış
olmak
Eğitim Fakültesi
İlköğretim Din Kültürü
ve Ahlak Bilgisi Eğitimi
İlköğretim Din
Kültürü ve Ahlak
Bilgisi Eğitimi
Yrd.Doç. 3 1
Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı
Kelam Bilim Dalında doktora yapmış
olmak
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Malzeme Mühendisliği - Doçent 1 1
Malzemelerin kaynağı ve
karateterizasyonu konusunda çalışmaları
olmak
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Gıda Mühendisliği - Yrd.Doç. 3 1
Osmatik ve sıcak havayla kurutma
işlemleri ve ozonun mikotoksinler
üzerine etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Gıda Mühendisliği - Yrd.Doç. 4 1
Ozon uygulamasının gıda mikrobiyoloji
ve aflatoksinler üzerine etkileri
konularında çalışmaları olmak
Mühendislik-Mimarlık
Fakültesi
Çevre Mühendisliği - Yrd.Doç. 3 1
Çevre Mühendisliği alanında doktora
yapmış olmak ve Herbisitlerin hayvan
dokularına etkileri ile ilgili çalışmaları
olmak
Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Genel Sosyoloji ve Yrd.Doç. 4 1 Tüketim Sosyolojisi alanında doktora
Metodoloji yapmış olmak
Semra ve Vefa Küçük
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik - Yrd.Doç. 3 1
Halk Sağlığı Hemşireliği alanında
doktora yapmış olmak ve cinsiyet
eğitimi konularında çalışmaları olmak
Semra ve Vefa Küçük
Sağlık Yüksekokulu
Hemşirelik - Yrd.Doç. 3 1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği alanında doktora yapmış
olmak ve zihinsel engelli çocuklar ile
ilgili çalışmaları olmak