Niğde Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama
Yönetmeliği ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nca onaylanan Üniversitemiz Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru
Koşulları ve Uygulama ilkeleri Yönergesi Hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi alınacaktır.
Niğde Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Yönergesi Üniversitemiz
web sitesinin (www.nigde.edu.tr yönetmelikler ve yönergeler bölümünde yer almaktadır.
Başvurular ilanın günlük gazetede yayın tarihi itibariyle 15 (onbeş) gündür. (Günlük gazete ve Resmi Gazete'nin ilan
tarihlerinin en son olanı dikkate alınacaktır)
Doçentlik kadrosu daimi statüde olup, başvuracak adayların 2547 sayılı Kanun'un 25. maddesinde belirtilen
şartlara ve Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Kriterlerine haiz olması, Anabilim Dalını belirten
dilekçelerine, özgeçmiş, onaylı nüfus cüzdanı sureti 2 adet fotoğraf, Doçentlik başarı belgesi, yayın listesi ile birlikte bilimsel
çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 nüsha dosyayı ekleyerek Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuruda
bulunmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Duyurulur.
Birimi ve Bölümü
Anabilim Dalı
veya Alanı Ünvanı Adet Açıklamalar
Tarım Bilimleri ve Tek. Fak.
Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Doçent 1
Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Doçent 1
Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili
hükümlerine göre aşağıda belirtilen anabilim dallarına Öğretim Üyesi (Doçent) alınacaktır.
Doçent kadrolarına başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, bölümü ve anabilim dalını belirterek
ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış Lisans, Yüksek lisans, Doktora, Doçentlik Belgesi, Nüfus
Cüzdan Fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosyayı
ekleyerek Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına başvurucaklardır.
GENEL AÇIKLAMALAR:
*Adaylar ilan başvuralarını ilanın yayınlandığı tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde belirtilen birimlere yapacak
ve evraklarını teslim edeceklerdir.
*Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi istenilen belgelerin bir tanesi eksik olması halinde de müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
*Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
"*Adayların, bütün yayın dosyalarında yüksek lisans tezi, doktora tezi, özgeçmiş, yayın listesi ve eğitim durumlarına
ilişkin belgelerle birlikte yayınlarını ve özgeçmişlerini içeren bir CD veya DVD'yi başvuracakları birime teslim etmeleri
gerekmektedir."
*Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştıkları kurumdan alacakları
onaylı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
Duyurulur.
Birimi/Bölümü
Anabilim Dalı/
Programı Unvan Derece Adet İlanda Aranan Şartlar
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Çeviribilim
Rusça Mütercim
Tercümanlık Doçent 2 1
Alanında Doktora Yapmış
olmak.
Çeviribilim
Arapça Mütercim
Tercümanlık Doçent 2 1
Alanında Doktora Yapmış
olmak.
EĞİTİM FAKÜLTESİ
İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Doçent 1 1
İlköğretim Fen Bilgisi Eğitimi Doçent 1 1
İlköğretim Sosyal Bilgiler Eğitimi Doçent 2 1
İlköğretim Matematik Eğitimi Doçent 3 1
ORMAN FAKÜLTESİ
Orman Müh. Orman Botaniği Doçent 1 1
Doktorasını Orman
Mühendisliği Anabilim Dalında
yapmış olmak.
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU
Sağlık Bakım
Hizmetleri Evde Hasta Bakımı Doçent 3 1
Temel veya Dahili Tıp
Biliminde Doktora yapmış
olmak.