Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesi hükmü uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Başvurular ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 5772 sayılı Kanunla değiştirilen 23. maddesinde belirlenen asgari koşulları sağlamış olmak şartıyla:
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların; başvurdukları birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; özgeçmiş, 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdanı örneği, diploma ve doktora belgesi, yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 adet dosyayı (gönderim kutusu içinde) ekleyerek ilgili birime şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Yardımcı Doçent kadrosuna; Doçentler müracaat edemez.
Yardımcı Doçentlik kadrolarına başvurularda 2547 sayılı Kanunun 23. maddesinin (b) fıkrasının 2. bendine göre Üniversitemizce ayrıca yabancı dil sınavı yapılacaktır. Üniversitemizin yapacağı yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) puan almış olmak gerekmektedir.
Başvuruda bulunacak adaylardan, herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.SN
BİRİMİ
BÖLÜM/ANABİLİM DALI / PROGRAMI
ÜNVANI
DERECESİ
ADEDİ
İLAN ŞARTLARI
1
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü Biyokimya Anabilim dalı
Yardımcı Doçent
5
1
İlgili alanda doktora veya uzmanlığını yapmış olmak.
2
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim dalı
Yardımcı Doçent
5
1
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.
3
Tıp Fakültesi
Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim dalı
Yardımcı Doçent
3
1
İlgili alanda uzmanlığını yapmış olmak.
4
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Yardımcı Doçent
5
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı’nda doktora yapmış olmak.
857/1-1