+ Konuyu Cevapla
Bulunan 1 den 2 - Toplam 2

Keloğlan Of Rich Countries

İngilizce Hikayeler Forumunda Keloğlan Of Rich Countries Konusunu İncelemektesiniz

KELOĞLAN OF RICH COUNTRIES KELOĞLAN ZENGİNLER ÜLKESİNDE In the old times , when in the ...


 1. #1
  Yeni Üye
  Üyelik Tarihi
  12-2013
  Mesaj
  13

  Keloğlan Of Rich Countries

  KELOĞLAN OF RICH COUNTRIES

  KELOĞLAN ZENGİNLER ÜLKESİNDE

  In the old times , when in the hay , straw smoke , in a patch Keloğlan lived . This has been very diligent Keloğlan . Work hard, hoping to earn a lot separated from the village , went to work in the city .

  Zaman zaman içinde, zaman saman içinde, saman duman içinde, yaman bir Keloğlan yaşarmış. Bu Keloğlan çok çalışkanmış. Çok çalışır, çok kazanırım umuduyla köyünden ayrılmış, şehre çalışmaya gitmiş.


  Days, weeks , months were chasing each other , but a kind of Keloğlan who do not have what you want . Had found work in the city where there are not continuously have jobs . Works five days , three days, traveling empty , runs for a week , ten days looking for a job if traveling empty . Increase the days worked if some money , with that money in the days of leisure visit would go. Ultimately zero zero. What is prolonged if you shortened . Whether it does , you get a job that runs continuously , you save money . Get a great big house with a garden . Get new items get into the house , get dressed , get put on . Even on holidays you're always having to wear the same dress .

  Günler, haftalar, aylar birbirini kovalamış, fakat Keloğlan istediğini bir türlü elde edememiş. Şehirde iş varmış var olmasına da bulduğu işler sürekli olmazmış. Beş gün çalışır, üç gün boş gezer, bir hafta çalışır, on gün boş gezer iş ararmış. Çalıştığı günler biraz para arttırırmış, boş gezdiği günlerde bu para ile geçinirmiş. Sonuçta sıfıra elde var sıfır. Ne uzar ne kısalırmış. İstermiş ki, devamlı çalışacağı bir işi olsun, para biriktirsin. Şöyle kocaman bahçeli bir evi olsun. Evin içine yeni eşyalar alsın, giyinsin, kuşansın. Bayram günlerinde bile hep aynı elbiseyi giymek zorunda kalmasın.


  Which country goes to the city thought it would change this situation . Abundance and prosperity of the country since childhood he frequently hear on their way to go to the Land of the Rich . Days, weeks and walked way . Have become rich at the end of the Land . Suffered at the entrance door of the house in front of the first villages founded upon a man was sitting under a gazebo . Keloğlan that man come a long way , you want to work , looking for work said . The man glared at Keloğlan and angrily asked : " What are you going to find a job ? "

  Ülkesinde hangi şehre gitse bu durumun değişmeyeceğini düşünmüş. Çocukluğundan beri bolluk ve refah ülkesi diye adını sıkça duyduğu Zenginler Ülkesi’ne gitmek üzere yollara düşmüş. Günlerce, haftalarca yol yürümüş. Sonunda Zenginler Ülkesi’ne varmış. Uğradığı ilk köyün girişinde evinin kapısı önüne kurduğu çardak altında oturan bir adama rastlamış. Keloğlan adama uzun yoldan geldiğini, çalışmak istediğini, iş aradığını söylemiş. Adam, Keloğlan’a dik dik bakmış ve sinirli bir şekilde sormuş: “ İş bulup da ne yapacaksın? “


  Keloğlan : " I have worked and earned money ," he said .

  Keloğlan: “ Çalışıp para kazanırım “ demiş.

  Man has more than one sitting on the knees straighten. In a manner even more frustrated than before : " What do you need money ? " He asked. Man Keloğlan too degraded to the last word . He has a swallowing . One that comes to mind at the time , told me that it will be given up fighting cause . In a calm manner :

  Adam otururken birden dizlerinin üzerinde doğrulmuş. Öncekinden daha da sinirli bir şekilde: “ Parayı ne yapacaksın? “ diye sormuş. Adamın son sözüne Keloğlan çok bozulmuş. Şöyle bir yutkunmuş. O anda aklına geleni söylese kavgaya neden olacağını düşünüp vazgeçmiş. Sakin bir şekilde:


  " I get clean clothes with the money wins . I get vineyard_garden . I get home . I get new items . I'll be the owner . What else can you do with the money ? "He said.

  “ Kazandığım para ile temiz elbiseler alırım. Bağ-bahçe alırım. Ev alırım. Yeni eşyalar alırım. Mal sahibi olurum. Para ile başka ne yapılır ki? “ demiş.


  Keloğlan has the answer man laughed uproariously . " You're a very Keloğlan Gesundheit " he said. " For years , neither wept nor laughed. You've made me laugh, I'm making you laugh . Look Keloğlan our country Rich Country , they say. In this country, money is not used. Already every need is met .

  Keloğlan’ın cevabına adam kahkahalarla gülmüş. “ Sen çok yaşa emi Keloğlan “ demiş. “ Yıllar var ki, ne ağladım ne güldüm. Sen beni güldürdün, ben de seni güldüreyim. Bak Keloğlan, bizim ülkeye Zenginler Ülkesi derler. Bu ülkede para kullanılmaz. Zaten her ihtiyacın karşılanır.

  Everything here is so abundant
  Headlong stream flows
  Apples, pears from the tree falls
  They sleep under the arbor .

  Burada her şey pek boldur
  Dere akar paldır küldür
  Elma, armut daldan düşer
  Çardak altında uyunur.

  My clothes are clean clothes
  There are trials and tribulations here
  Bread, food is free
  Here are our restaurants here.

  Giysilerim temiz urba
  Dert ve keder yoktur burada
  Ekmek, yemek bedavadır
  İşte lokantamız şurada.

  Download moved to the neighboring town sitting at home . If you want to sit there . No purchase , not rent . Every month a new dress, shoes are distributed . Three meals a day are given a free meal at the restaurant village . In the garden, fruit trees , walnut trees are very abundant . Eat, drink , yachts, enjoy. "

  Karşıdaki evde oturan komşu şehre taşındı. Orada sen otur istersen. Satın alma yok, kira yok. Her ay yeni elbise, ayakkabı dağıtılıyor. Günde üç öğün köy lokantasında bedava yemek veriliyor. Bahçede meyve ağaçları, ceviz ağaçları pek boldur. Ye, iç, yat, keyfine bak. “


  Keloğlan settled home that day . Standing home-owner of the bark of the dream. Man in front of the gazebo has set himself an arbor . He did well until the evening came . They went to dinner together with neighbors . Not at the table did not have . Meat dishes, roasting , sweets , rice , have different kinds of compotes . Keloğlan has ever seen such a table .
  By sneezing and wheezing eaten up by, drank. Table at the beginning of faintness , have undergone evil . They Keloğlan forced away from the table . Have brought to the house put him to bed .
  *
  Keloğlan o gün eve yerleşmiş. Durup dururken ev-bark sahibi oluvermiş. Adamın çardağının karşısına kendi de bir çardak kurmuş. Akşama kadar yan gelmiş yatmış. Akşam yemeğine komşusuyla beraber gitmişler. Sofrada yok yokmuş. Etli yemekler, kavurmalar, tatlılar, pilavlar, hoşaflar çeşit çeşitmiş. Keloğlan şimdiye kadar böyle bir sofra görmemiş. Aksırınca ve tıksırıncaya kadar yemiş, içmiş. Sofra başında baygınlıklar, fenalıklar geçirmiş. Keloğlan’ı zorla sofradan uzaklaştırmışlar. Evine getirip yatağına yatırmışlar.


  Keloğlan asleep that night until the morning . They went to breakfast in the morning together with neighbors again . Honey - to pies , the markers have done the - donut breakfast . Then come to their house were sitting under the pergola . Come to dinner was noon , the evening was come to dinner , and then lay down to sleep , it took several months have such a uniform way . Keloğlan gained weight by day , was a fat boy . Keloğlan forgotten the name . The villagers have started calling him Şişmanoğlan.

  Keloğlan o gece sabaha kadar uyumuş. Sabah kahvaltısına yine komşusuyla beraber gitmişler. Ballı-börekli, pastalı-çörekli kahvaltı yapmışlar. Sonra evlerine gelip çardak altında oturmuşlar. Öğlen oldu haydi yemeğe, akşam oldu haydi yemeğe, sonra yatıp uyumaya, bu böyle tekdüze şekilde aylarca sürmüş. Keloğlan gün geçtikçe kilo almış, şişman bir oğlan olmuş. Keloğlan adı unutulmuş. Köydekiler kendisini Şişmanoğlan diye çağırmaya başlamışlar.


  Dream within a dream one night in the house was asleep . Where all kinds of food and drink while eating a big meal itself was seeing . Eaten , drunk eaten , drunk ijtima the swollen , swells the swollen , she had burst at the end of boom and spread to places . Keloğlan associated with this condition have pity . In a move that quickly turned into Şişmanoğlan very hard . Frowning :

  Bir gece evinde uyurken rüya içinde rüya görmüş. Her çeşit yiyecek ve içeceğin bulunduğu büyük bir sofrada kendisini yemek yerken görüyormuş. Yemiş içmiş, yemiş içmiş, içtikçe şişmiş, şiştikçe şişmiş, sonunda boom diye patlamış ve yerlere yayılmış. Bu durumu acıma duygusu ile seyreden Keloğlan’mış. Şişmanoğlan’a doğru çok sert bir hareketle hızla dönmüş. Kaşlarını çatmış:


  " There, you see that Şişmanoğlan . You dream within a dream is over. Now I 'm your virtual dream . Freeliver like to see the waist waist , if you continue to sit back in the end what will happen . In the past you were like me , did Keloğlan . He was strong , agile remember , remember hardworking . And now look at you. Not move a finger to come to you . I'm asking you here for months. What if you win ? Here, too tired to think no avail . Let me tell you the answer : Did not win anything , did you also lose health . Look at me when Şişmanoğlan . My bother me . Or you can go back to the old days , or enter into dream every night , it would beat you with a stick , "he said , remove the stick and started hitting Şişmanoğlan . Awakened from a nightmare that saw Şişmanoğlan wailing . Covered in sweat , though each side hurts .

  “ İşte gördün Şişmanoğlan. Rüya içinde gördüğün rüya bitti. Şimdi ben senin asıl rüyanım. Böyle bol bol yiyip bel bel bakınmaya, yan gelip yatmaya devam edersen sonunun ne olacağını anladın. Eskiden sen de benim gibiydin, Keloğlan’dın. Kuvvetliydin, çeviktin, çalışkandın. Ya şimdi şu haline bak. Parmağını bile kıpırdatmak sana zor geliyor.
  Sorarım sana aylardır buradasın. Ne kazandın sanki? Dur, hiç boşuna düşünüp de yorulma. Cevabını söyleyeyim: Hiçbir şey kazanmadın, ayrıca sağlığını kaybettin. Bana bak Şişmanoğlan. Benim canımı sıkma. Ya eski günlere geri dönersin, ya da her gece rüyalarına girer, bu sopayla seni döverim “ demiş, sopayı kaldırmış ve Şişmanoğlan’a vurmaya başlamış. Şişmanoğlan gördüğü korkulu rüyadan feryat ederek uyanmış. Ter içindeymiş, her tarafı ağrıyormuş.


  " I've eaten at dinner too much rice . I think this is why I'm seeing this nightmare , "he said to himself. In your dreams, they started coming sake . Eventually, in the Keloğlan ' dreams have decided that what they say is the absolute truth . Description is as follows have done : Human surely it should work comes from the study of living in idleness , which was lazing human crises will ship the crisis , the appearance of the human to human may vary, in itself, this situation plenty of eating occur in the form and consequently the fat aware that it has , it is difficult the only way out of the situation is to start working again understand .

  “ Akşam yemeğinde haddinden fazla pilav yemiştim. Bu korkulu rüyayı görmemin sebebi bu herhalde “ demiş kendi kendine. Rüyasında gördükleri hatırına gelmeye başlamış. Sonunda, rüyasındaki Keloğlan’ın söylediklerinin mutlak doğru olduğuna karar vermiş. Açıklamasını ise şöyle yapmış: İnsanın mutlaka çalışması lazım geldiği, çalışmadan yaşamanın tembellik olduğu, tembelliğin insanı bunalımlara sevk edeceği, bunalımın ortaya çıkış biçiminin insandan insana değişebileceğini, kendisinde bu durumun bol bol yemek yeme şeklinde meydana geldiğini ve bunun sonucu olarak şişmanladığının bilincine vardığını, bu zor durumdan kurtulmanın tek yolunun yeniden çalışmaya başlamak olduğunu anlamış.


  The sun rising again to return to the Land of the Rich towards the village on their way to say goodbye . As in the past , you know that hard-working days close , like crochet Keloğlan sees in the imagination as it happens.

  Sabah güneş doğarken bir daha dönmemek üzere Zenginler Ülkesi’ne veda edip köyüne doğru yollara düşmüş. Eskiden olduğu gibi, çalışkan günlerin yakın olduğunu biliyor, hayalinde tığ gibi Keloğlan’ı görür gibi oluyormuş.


  END
  SON

 2. #2
  Araştırma Görevlisi
  Üyelik Tarihi
  12-2014
  Mesaj
  638
  Alıntı Serdar Yıldırım Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  KELOĞLAN OF RICH COUNTRIES

  KELOĞLAN ZENGİNLER ÜLKESİNDE

  In the old times , when in the hay , straw smoke , in a patch Keloğlan lived . This has been very diligent Keloğlan . Work hard, hoping to earn a lot separated from the village , went to work in the city .

  Zaman zaman içinde, zaman saman içinde, saman duman içinde, yaman bir Keloğlan yaşarmış. Bu Keloğlan çok çalışkanmış. Çok çalışır, çok kazanırım umuduyla köyünden ayrılmış, şehre çalışmaya gitmiş.


  Days, weeks , months were chasing each other , but a kind of Keloğlan who do not have what you want . Had found work in the city where there are not continuously have jobs . Works five days , three days, traveling empty , runs for a week , ten days looking for a job if traveling empty . Increase the days worked if some money , with that money in the days of leisure visit would go. Ultimately zero zero. What is prolonged if you shortened . Whether it does , you get a job that runs continuously , you save money . Get a great big house with a garden . Get new items get into the house , get dressed , get put on . Even on holidays you're always having to wear the same dress .

  Günler, haftalar, aylar birbirini kovalamış, fakat Keloğlan istediğini bir türlü elde edememiş. Şehirde iş varmış var olmasına da bulduğu işler sürekli olmazmış. Beş gün çalışır, üç gün boş gezer, bir hafta çalışır, on gün boş gezer iş ararmış. Çalıştığı günler biraz para arttırırmış, boş gezdiği günlerde bu para ile geçinirmiş. Sonuçta sıfıra elde var sıfır. Ne uzar ne kısalırmış. İstermiş ki, devamlı çalışacağı bir işi olsun, para biriktirsin. Şöyle kocaman bahçeli bir evi olsun. Evin içine yeni eşyalar alsın, giyinsin, kuşansın. Bayram günlerinde bile hep aynı elbiseyi giymek zorunda kalmasın.


  Which country goes to the city thought it would change this situation . Abundance and prosperity of the country since childhood he frequently hear on their way to go to the Land of the Rich . Days, weeks and walked way . Have become rich at the end of the Land . Suffered at the entrance door of the house in front of the first villages founded upon a man was sitting under a gazebo . Keloğlan that man come a long way , you want to work , looking for work said . The man glared at Keloğlan and angrily asked : " What are you going to find a job ? "

  Ülkesinde hangi şehre gitse bu durumun değişmeyeceğini düşünmüş. Çocukluğundan beri bolluk ve refah ülkesi diye adını sıkça duyduğu Zenginler Ülkesi’ne gitmek üzere yollara düşmüş. Günlerce, haftalarca yol yürümüş. Sonunda Zenginler Ülkesi’ne varmış. Uğradığı ilk köyün girişinde evinin kapısı önüne kurduğu çardak altında oturan bir adama rastlamış. Keloğlan adama uzun yoldan geldiğini, çalışmak istediğini, iş aradığını söylemiş. Adam, Keloğlan’a dik dik bakmış ve sinirli bir şekilde sormuş: “ İş bulup da ne yapacaksın? “


  Keloğlan : " I have worked and earned money ," he said .

  Keloğlan: “ Çalışıp para kazanırım “ demiş.

  Man has more than one sitting on the knees straighten. In a manner even more frustrated than before : " What do you need money ? " He asked. Man Keloğlan too degraded to the last word . He has a swallowing . One that comes to mind at the time , told me that it will be given up fighting cause . In a calm manner :

  Adam otururken birden dizlerinin üzerinde doğrulmuş. Öncekinden daha da sinirli bir şekilde: “ Parayı ne yapacaksın? “ diye sormuş. Adamın son sözüne Keloğlan çok bozulmuş. Şöyle bir yutkunmuş. O anda aklına geleni söylese kavgaya neden olacağını düşünüp vazgeçmiş. Sakin bir şekilde:


  " I get clean clothes with the money wins . I get vineyard_garden . I get home . I get new items . I'll be the owner . What else can you do with the money ? "He said.

  “ Kazandığım para ile temiz elbiseler alırım. Bağ-bahçe alırım. Ev alırım. Yeni eşyalar alırım. Mal sahibi olurum. Para ile başka ne yapılır ki? “ demiş.


  Keloğlan has the answer man laughed uproariously . " You're a very Keloğlan Gesundheit " he said. " For years , neither wept nor laughed. You've made me laugh, I'm making you laugh . Look Keloğlan our country Rich Country , they say. In this country, money is not used. Already every need is met .

  Keloğlan’ın cevabına adam kahkahalarla gülmüş. “ Sen çok yaşa emi Keloğlan “ demiş. “ Yıllar var ki, ne ağladım ne güldüm. Sen beni güldürdün, ben de seni güldüreyim. Bak Keloğlan, bizim ülkeye Zenginler Ülkesi derler. Bu ülkede para kullanılmaz. Zaten her ihtiyacın karşılanır.

  Everything here is so abundant
  Headlong stream flows
  Apples, pears from the tree falls
  They sleep under the arbor .

  Burada her şey pek boldur
  Dere akar paldır küldür
  Elma, armut daldan düşer
  Çardak altında uyunur.

  My clothes are clean clothes
  There are trials and tribulations here
  Bread, food is free
  Here are our restaurants here.

  Giysilerim temiz urba
  Dert ve keder yoktur burada
  Ekmek, yemek bedavadır
  İşte lokantamız şurada.

  Download moved to the neighboring town sitting at home . If you want to sit there . No purchase , not rent . Every month a new dress, shoes are distributed . Three meals a day are given a free meal at the restaurant village . In the garden, fruit trees , walnut trees are very abundant . Eat, drink , yachts, enjoy. "

  Karşıdaki evde oturan komşu şehre taşındı. Orada sen otur istersen. Satın alma yok, kira yok. Her ay yeni elbise, ayakkabı dağıtılıyor. Günde üç öğün köy lokantasında bedava yemek veriliyor. Bahçede meyve ağaçları, ceviz ağaçları pek boldur. Ye, iç, yat, keyfine bak. “


  Keloğlan settled home that day . Standing home-owner of the bark of the dream. Man in front of the gazebo has set himself an arbor . He did well until the evening came . They went to dinner together with neighbors . Not at the table did not have . Meat dishes, roasting , sweets , rice , have different kinds of compotes . Keloğlan has ever seen such a table .
  By sneezing and wheezing eaten up by, drank. Table at the beginning of faintness , have undergone evil . They Keloğlan forced away from the table . Have brought to the house put him to bed .
  *
  Keloğlan o gün eve yerleşmiş. Durup dururken ev-bark sahibi oluvermiş. Adamın çardağının karşısına kendi de bir çardak kurmuş. Akşama kadar yan gelmiş yatmış. Akşam yemeğine komşusuyla beraber gitmişler. Sofrada yok yokmuş. Etli yemekler, kavurmalar, tatlılar, pilavlar, hoşaflar çeşit çeşitmiş. Keloğlan şimdiye kadar böyle bir sofra görmemiş. Aksırınca ve tıksırıncaya kadar yemiş, içmiş. Sofra başında baygınlıklar, fenalıklar geçirmiş. Keloğlan’ı zorla sofradan uzaklaştırmışlar. Evine getirip yatağına yatırmışlar.


  Keloğlan asleep that night until the morning . They went to breakfast in the morning together with neighbors again . Honey - to pies , the markers have done the - donut breakfast . Then come to their house were sitting under the pergola . Come to dinner was noon , the evening was come to dinner , and then lay down to sleep , it took several months have such a uniform way . Keloğlan gained weight by day , was a fat boy . Keloğlan forgotten the name . The villagers have started calling him Şişmanoğlan.

  Keloğlan o gece sabaha kadar uyumuş. Sabah kahvaltısına yine komşusuyla beraber gitmişler. Ballı-börekli, pastalı-çörekli kahvaltı yapmışlar. Sonra evlerine gelip çardak altında oturmuşlar. Öğlen oldu haydi yemeğe, akşam oldu haydi yemeğe, sonra yatıp uyumaya, bu böyle tekdüze şekilde aylarca sürmüş. Keloğlan gün geçtikçe kilo almış, şişman bir oğlan olmuş. Keloğlan adı unutulmuş. Köydekiler kendisini Şişmanoğlan diye çağırmaya başlamışlar.


  Dream within a dream one night in the house was asleep . Where all kinds of food and drink while eating a big meal itself was seeing . Eaten , drunk eaten , drunk ijtima the swollen , swells the swollen , she had burst at the end of boom and spread to places . Keloğlan associated with this condition have pity . In a move that quickly turned into Şişmanoğlan very hard . Frowning :

  Bir gece evinde uyurken rüya içinde rüya görmüş. Her çeşit yiyecek ve içeceğin bulunduğu büyük bir sofrada kendisini yemek yerken görüyormuş. Yemiş içmiş, yemiş içmiş, içtikçe şişmiş, şiştikçe şişmiş, sonunda boom diye patlamış ve yerlere yayılmış. Bu durumu acıma duygusu ile seyreden Keloğlan’mış. Şişmanoğlan’a doğru çok sert bir hareketle hızla dönmüş. Kaşlarını çatmış:


  " There, you see that Şişmanoğlan . You dream within a dream is over. Now I 'm your virtual dream . Freeliver like to see the waist waist , if you continue to sit back in the end what will happen . In the past you were like me , did Keloğlan . He was strong , agile remember , remember hardworking . And now look at you. Not move a finger to come to you . I'm asking you here for months. What if you win ? Here, too tired to think no avail . Let me tell you the answer : Did not win anything , did you also lose health . Look at me when Şişmanoğlan . My bother me . Or you can go back to the old days , or enter into dream every night , it would beat you with a stick , "he said , remove the stick and started hitting Şişmanoğlan . Awakened from a nightmare that saw Şişmanoğlan wailing . Covered in sweat , though each side hurts .

  “ İşte gördün Şişmanoğlan. Rüya içinde gördüğün rüya bitti. Şimdi ben senin asıl rüyanım. Böyle bol bol yiyip bel bel bakınmaya, yan gelip yatmaya devam edersen sonunun ne olacağını anladın. Eskiden sen de benim gibiydin, Keloğlan’dın. Kuvvetliydin, çeviktin, çalışkandın. Ya şimdi şu haline bak. Parmağını bile kıpırdatmak sana zor geliyor.
  Sorarım sana aylardır buradasın. Ne kazandın sanki? Dur, hiç boşuna düşünüp de yorulma. Cevabını söyleyeyim: Hiçbir şey kazanmadın, ayrıca sağlığını kaybettin. Bana bak Şişmanoğlan. Benim canımı sıkma. Ya eski günlere geri dönersin, ya da her gece rüyalarına girer, bu sopayla seni döverim “ demiş, sopayı kaldırmış ve Şişmanoğlan’a vurmaya başlamış. Şişmanoğlan gördüğü korkulu rüyadan feryat ederek uyanmış. Ter içindeymiş, her tarafı ağrıyormuş.


  " I've eaten at dinner too much rice . I think this is why I'm seeing this nightmare , "he said to himself. In your dreams, they started coming sake . Eventually, in the Keloğlan ' dreams have decided that what they say is the absolute truth . Description is as follows have done : Human surely it should work comes from the study of living in idleness , which was lazing human crises will ship the crisis , the appearance of the human to human may vary, in itself, this situation plenty of eating occur in the form and consequently the fat aware that it has , it is difficult the only way out of the situation is to start working again understand .

  “ Akşam yemeğinde haddinden fazla pilav yemiştim. Bu korkulu rüyayı görmemin sebebi bu herhalde “ demiş kendi kendine. Rüyasında gördükleri hatırına gelmeye başlamış. Sonunda, rüyasındaki Keloğlan’ın söylediklerinin mutlak doğru olduğuna karar vermiş. Açıklamasını ise şöyle yapmış: İnsanın mutlaka çalışması lazım geldiği, çalışmadan yaşamanın tembellik olduğu, tembelliğin insanı bunalımlara sevk edeceği, bunalımın ortaya çıkış biçiminin insandan insana değişebileceğini, kendisinde bu durumun bol bol yemek yeme şeklinde meydana geldiğini ve bunun sonucu olarak şişmanladığının bilincine vardığını, bu zor durumdan kurtulmanın tek yolunun yeniden çalışmaya başlamak olduğunu anlamış.


  The sun rising again to return to the Land of the Rich towards the village on their way to say goodbye . As in the past , you know that hard-working days close , like crochet Keloğlan sees in the imagination as it happens.

  Sabah güneş doğarken bir daha dönmemek üzere Zenginler Ülkesi’ne veda edip köyüne doğru yollara düşmüş. Eskiden olduğu gibi, çalışkan günlerin yakın olduğunu biliyor, hayalinde tığ gibi Keloğlan’ı görür gibi oluyormuş.


  END
  SON
  google translate gibi olmuş çeviri bilginiz olsun

  edit: zaten espri niyetiyle paylaşılmışsa ayrı mesele tabi
  Son düzenleyen demircan_053, 03-07-2015 saat 01:21.

Hızlı Cevap Hızlı Cevap

Lütfen Resimdeki Karakterlerin Aynısını Sırayla Kutunun İçine Yazınız.

Benzer Konular

 1. T.C. Jupp - Rich Man, Poor Man
  İngilizce Hikayeler forum içinde, yazan Fırat
  Cevap: 0
  Son Mesaj: 15-09-2013, 01:56

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz var
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git