İstanbul Medeniyet Üniversitesi kurumsal kimlik amaçlı kullanacağı LOGO sunu belirlemek için bir yarışma açmıştır.

Yarışma ile ilgili başvuru formu, şartname ve basılan afiş ekte verilmiştir. Başvuru 18 yaşını dolduran herkese açıktır.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi, 21 Temmuz 2010 tarihli ve 27648 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 6005 Kanun No ile kurulmuştur. 11 Fakülte, 2 Yüksekokul ve 4 Enstitüden oluşmaktadır. İstanbul Medeniyet Üniversitesi uluslar arası bir araştırma üniversitesi olmayı hedefleyen bir devlet üniversitesidir.

Bu yarışma ile üniversitemizi temsil eden kurum kimliğinde kullanılacak logonun özgün tasarımı amaçlanmıştır. Çalışmalar, estetik bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.

Şartname

Başvuru Formu

AFİŞ

Kaynak: http://www.ismu.edu.tr/Akademik_ilan.aspx