Prof.Dr Recep Seymen, İstanbul Üniversitesi Rektörünün mahkeme kararlarını uygulamadığını belirtti.

Prof.Dr Recep Seymen, 2012 yılında rektörlük seçimleri sonrasında, Yunus Söylet'in kendisi hakkında 4 adet göreve son verme kararı aldığını belirtti.

Bu kararların sırasıyla, İstanbul 1, İstanbul 3, İstanbul 6 ve İstanbul 8. İdare Mahkemeleri tarafından iptal edildiğini belirten Seymen, mahkeme kararlarının uygulanmadığını belirtti.

Söylet bundan sonraki süreci işe şu şekilde açıkladı: "Mahkeme kararlarını uygulamamanın suç olduğu malumlarınızdır. Kendisi hakkında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına defalarca suç duyurusunda bulunulmuş, savcılık YÖK'den soruşturma izni talep etmiştir. Aylar-yıllar geçmesine rağmen YÖK savcılığa herhangi bir cevap vermemiş, dosyaları sumen altı yapmıştır. Halbuki 2547 sayılı Yükseköğretim Kanun'un 53. maddesi ve 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkındaki Kanunun 7. maddesi gereği, YÖK savcılığın taleplerine 1 ay içinde men-i muhakeme veya lüzumu muhakeme olarak cevap verip cevabını ilgili savcılığa bildirilmek zorundadır."

Kaynak: Memurlar.Net