Askerliğini MEB emrinde yapan öğretmenlerin asker öğretmenlik süreleri 10 ay 26 gün olarak Mebbis’e işlenmekte olup bu durumdaki öğretmenler acemi askerlik sürelerinin de hizmet süresinden sayılmasını talep etmektedirler.

6.7.2005 tarihli ve 25867 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliğin aşağıdaki maddelerinde bu durum açıklanmıştır.

“1076 sayılı Kanuna tâbi öğretmen yükümlülerin hizmet süresi ve ilişiklerinin kesilmesi

Madde 12- Temel askerlik eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1076 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin hizmet süreleri, emsali yedek subayların hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubelerinden sevk tarihinden itibaren başlar.

Bunlardan görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleği ile ilişikleri kesilenlerin hizmet süresi, 1111 sayılı Askerlik Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen hizmet süresi kadar olup, kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edilir ve bunlara ödenmekte olan aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar kesilir.

1111 sayılı Kanuna tâbi öğretmen yükümlülerin hizmet süresi ve ilişiklerinin kesilmesi

Madde 13- Temel askerlik eğitimlerini müteakip, Millî Eğitim Bakanlığı emrinde öğretmen olarak görevlendirilen 1111 sayılı Kanuna tâbi yükümlülerin hizmet süresi, aynı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirlenen hizmet süresi kadar olup, bu süre askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlar.

Bu görevleri sırasında öğretmenlikle ilişiği kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş veya er olarak tamamlamak üzere kıt'alara sevk edilir ve bunların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre almakta oldukları maaşları kesilir.”

Bu yönetmelik maddelerine baktığımızda hizmet süreleri ile alakalı olarak "Temel askerlik eğitimlerini müteakip" denilmekte devamında ise "süre askerlik şubesinden sevk tarihinden itibaren başlar." denilmektedir.

Kısacası asker öğretmenlik süresi acemilikten sonra asker öğretmen olarak gideceğiniz yere ilişkin sevk tarihinizden başlayıp asker öğretmenlik sürenizin bittiği tarihler arasındaki süredir.

Acemilik süresi Asker Öğretmenlik süresinden sayılmaz.

Ahmet KANDEMİR

Memurlar.net Öğretmenler Bölüm Sorumlusu