10 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA
Resmî Gazete
Sayı : 28703
BAKANLAR KURULU KARARI

2013/4926 Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Polatlı İlahiyat Fakültesi Kurulması Hakkında Karar

2013/4927 Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak İslami İlimler Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu KurulmasıHakkında Karar

2013/4945 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Çanakkale Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4946 Avrasya Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar

2013/4947 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Kurulması Hakkında Karar

2013/4960 Nevşehir Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak Yabancı Diller Yüksekokulu KurulmasıHakkında Karar

Kaynak: Memurlar.Net