Pardus Yazılım Kampı; lisans öğrencilerinin yüksek lisans veya doktora öğrencileri liderliği ve yönetiminde açık kaynaklı kod geliştirecekleri bir yaz programıdır. Kampın temel hedefi; Pardus Projesi kapsamında geliştirilmiş ve yeni geliştirilecek açık kaynaklı yazılım yelpazesinin genişletilmesidir.

Üç ay sürecek Yazılım Kampı süresince her öğrenci bir lider tarafından yönetilecek ve projeyi birlikte geliştireceklerdir. Proje lideri, 2 haftalık aralıklarla ilerleme raporunu ilgili proje sayfasında yayınlayacaktır.

Pardus Yazılım Kampında, her coğrafi bölgeden üç üniversite, her üniversiteden bir proje olacak biçimde toplam 21 projenin gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Toplam 14 kategori altında proje konuları belirlenmiştir. Bazı kategoriler altında proje tanımlan ayrıntılı belirtilirken, bazılarında ise proje liderinin bilgi birikimi ve uzmanlık alanına göre dilediği öneriyi yapabilmesi amacıyla esnek bırakılmıştır. Ayrıca, lider adayları bu ana kategoriler haricinde proje önerisi de yapabilirler. Bu öneriler kabul edildiği durumda proje konulan altında yayınlanacaktır. Proje önerisi için pardu5kamp@pardus.0rg.tr adresine başvuru yapılabilir.

Proje liderleri, öğrencilerin oylaması sonucunda belirlenecek, her üniversiteden en yüksek oyu alan lider proje konusunu ve birlikte çalışacağı öğrenciyi kendisi belirleyecektir.

Projeler tamamıyla özgün geliştirileceği gibi var olan açık kaynaklı projelere katkı sağlayacak (eklenti, modül, genişletme vb.) biçimde de geliştirilebilir. Bu durumda taban projenin Genel Kamu Lisansı fGPU veya benzeri açık kaynak kodlu projelerde uygulanan lisans modellerinden birine sahip olması beklenmektedir.

Her bir projede çalışacak lider için 3. 000 TL, öğrenci için 2.000 TL telif ücreti ödenecektir.

Program süreci boyunca bağımsız bir kurul tarafından projeler izlenecek, program sonunda değerlendirme yapılarak ilk üç projeye sürpriz ödüller verilecektir.

Kaynak: Memurlar.Net