Üniversitelerde çalışan memurlar, kanunlardan kaynaklanan kısıtlamaların kaldırılarak, aile birlikteliklerinin sağlanmasını talep ediyor.

Üniversitelerde Çalışan Memurların Tayin ve Nakil Mağduriyetleri

Ülkemizde son 10 yılda izlenen yükseköğretim politikaları ve yapılan yatırımlar neticesinde hemen hemen her ilde en az bir Devlet üniversitesi olacak şekilde yükseköğretim teşkilatlanması yaygınlık kazanmış bulunmaktadır.

Üniversitelerin hususiyetleri nedeni ile akademik ve idari personel olarak iki ana kategoride hizmet sunumu gerçekleşmektedir. İdari personel olarak nitelendirilen “Memurlar” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak çalışan kamu personelleridir. Fakat, yine üniversitelerin kendilerine özgü hussiyetleri nedeni ile “Memurlar” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kendileriyle eş değer memurların yararlandığı haklardan mahrum kalmaktadırlar.

Bu hak mahrumiyeti ve mahrumiyetten doğan mağduriyetlerin başında ise “yer değiştirme & tayin / nakil” iş ve işlemleri gelmektedir.

Üniversitelerin merkez ve taşre teşkilat yapısı olmadığı yani sadece bulundukları illerde bağlı birimlerinin bulunması sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan hiçbir memurun “özür durumu, sağlık durumu, eş durumu v.s.” sebepler ile yer değiştirme & tayin işlemleri yapılamamaktadır.

Bu tür kurumlar için çalışan personellerin yer değiştirmelerine olanak sağlayan tek hukuki düzenleme “kurumlar arası nakil” olarak görülmektedir. Fakat, nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisini talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Bu kurumu bulduğu taktirde de kendi üniversitesinden “muvafakat” alma mecburiyeti vardır. Ve maalesef muvafakat iş ve işlemlerinde de keyfi uygulamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan Memurların aleyhinde neticelere sebebiyet vermektedir.

Bu durum çalışan personellerin;

Özür durumu, sağlık durumu, eş durumu v.b. nedenler ile dahi yer değiştirme yapamamaları neticesinde aile bütünlüğünün parçalanmasına,

Varolan sağlık problemlerinin düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine,

Personelin çalışma performans ve kalitesinde düşüşe,

Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar ile psikolojik baskı oluşmasına sebep olmaktadır.

Her gün kamu personellerinin özlük hakları ve performans ile kailtelerinin arttırılması için kurumlar çalışma yapmakta ve yasal düzenlemeler hazırlanmaktadır. Yükseköğretim Kanunu da yeni bir revizyon ile yeniden düzenlenecektir.

Bu bağlamda; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Teşkilat Kanunu üzerinde yapılacak değişiklikler ile üniversitelerde idari personel olarak çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Memurların yer değiştirme & tayin ve nakil sorunlarına çözüm getirilmesi beklenmektedir.

Çözüm önerileri:

Yapılacak yasal düzenlemeler ile “Yükseköğretim Kurumları Yer Değiştirme Tayin ve Nakil Yönetmeliği” çıkartılarak yapılacak olan iş ve işlemlerin belirli bir standarda kavuşturulması,

Her yıl Yükseköğretim Kurumları arasında yer değiştirme & tayin kontenjanları açılması,

Kurumlar arası nakillerde “muvafakat” iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için sadece hizmet yılı esası getirilmesi, (3 Yıl)

Ülkemizde son 10 yılda izlenen yükseköğretim politikaları ve yapılan yatırımlar neticesinde hemen hemen her ilde en az bir Devlet üniversitesi olacak şekilde yükseköğretim teşkilatlanması yaygınlık kazanmış bulunmaktadır.

Üniversitelerin hususiyetleri nedeni ile akademik ve idari personel olarak iki ana kategoride hizmet sunumu gerçekleşmektedir. İdari personel olarak nitelendirilen “Memurlar” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine tâbi olarak çalışan kamu personelleridir. Fakat, yine üniversitelerin kendilerine özgü hussiyetleri nedeni ile “Memurlar” 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre kendileriyle eş değer memurların yararlandığı haklardan mahrum kalmaktadırlar.

Bu hak mahrumiyeti ve mahrumiyetten doğan mağduriyetlerin başında ise “yer değiştirme & tayin / nakil” iş ve işlemleri gelmektedir.

Üniversitelerin merkez ve taşre teşkilat yapısı olmadığı yani sadece bulundukları illerde bağlı birimlerinin bulunması sebebi ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan hiçbir memurun “özür durumu, sağlık durumu, eş durumu v.s.” sebepler ile yer değiştirme & tayin işlemleri yapılamamaktadır.

Bu tür kurumlar için çalışan personellerin yer değiştirmelerine olanak sağlayan tek hukuki düzenleme “kurumlar arası nakil” olarak görülmektedir. Fakat, nakil işlemlerinde de personel öncelikle kendisini talep edecek kurum aramak zorunda kalmaktadır. Bu kurumu bulduğu taktirde de kendi üniversitesinden “muvafakat” alma mecburiyeti vardır. Ve maalesef muvafakat iş ve işlemlerinde de keyfi uygulamalar 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi olarak çalışan Memurların aleyhinde neticelere sebebiyet vermektedir.

Bu durum çalışan personellerin;

Özür durumu, sağlık durumu, eş durumu v.b. nedenler ile dahi yer değiştirme yapamamaları neticesinde aile bütünlüğünün parçalanmasına,
Varolan sağlık problemlerinin düzenli tedavi imkânı olmadığı için daha da artmasına ve ilerlemesine,
Personelin çalışma performans ve kalitesinde düşüşe,
Yer değiştirme talebi olan ve muvafakat için kurumu ile sorun yaşayan personele yapılan keyfi uygulamalar ile psikolojik baskı oluşmasına sebep olmaktadır.
Her gün kamu personellerinin özlük hakları ve performans ile kailtelerinin arttırılması için kurumlar çalışma yapmakta ve yasal düzenlemeler hazırlanmaktadır. Yükseköğretim Kanunu da yeni bir revizyon ile yeniden düzenlenecektir.

Bu bağlamda; Yükseköğretim Kanunu ile Yükseköğretim Teşkilat Kanunu üzerinde yapılacak değişiklikler ile üniversitelerde idari personel olarak çalışan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tâbi Memurların yer değiştirme & tayin ve nakil sorunlarına çözüm getirilmesi beklenmektedir.

Çözüm önerileri:

Yapılacak yasal düzenlemeler ile “Yükseköğretim Kurumları Yer Değiştirme Tayin ve Nakil Yönetmeliği” çıkartılarak yapılacak olan iş ve işlemlerin belirli bir standarda kavuşturulması,
Her yıl Yükseköğretim Kurumları arasında yer değiştirme & tayin kontenjanları açılması,
Kurumlar arası nakillerde “muvafakat” iş ve işlemlerinin yapılabilmesi için sadece hizmet yılı esası getirilmesi, (3 Yıl)

Kaynak: Memurlar.Net