Galatasaray ve Marmara Üniversiteleri ve Galatasaray Lisesi’nde Türkiye-Fransa işbirliği kurumu olan Eğitim ve Dil İşbirliği Misyonu (MICEL) bünyesinde çalışan Fransalı öğretim elemanları, süreli sözleşmeli personel uygulamasına karşı bugün ilk kez grevde.
Türkiye'de 56 MICEL öğretim elemanı bulunuyor. Öğretim elemanları Türkiye’de çalışmaya devam etmek için süreli sözleşmeli personel uygulamasının askıya alınmasını talep ediyor.
Fransız Dışişleri Bakanlığı 2009 yılında yürürlüğe koyduğu sözleşmede MICEL öğretim elemanlarının çalışma süresini 2+2 olmak üzere toplam dört yıl olarak kısıtladı. 2009’dan önce öğretim elemanları istedikleri takdirde Türkiye’de çalışmaya devam edebiliyorlardı. Yeni uygulama, 2009 yılında yeni yönetmelikle başlayan öğretim elemanların 2013 yılı sonunda görevlerinden ayrılmalarını öngörüyor.
Grevdeki 35 kadar öğretim elemanı Fransa Başkonsolosluğu’nda basının alınmadığı bir eylem gerçekleştirdikten sonra Konsolos ile görüşerek taleplerini iletti. Konsolos talepleri Ankara’daki Fransa Büyükelçiliği ve Fransa Dışişleri Bakanlığı’na ileteceğini belirtti.

“Adaptasyon sağlandığı anda çalışma sonlanıyor”

Eğitim-Sen ve Galatasaray Üniversitesi Eğitim-Sen İşyeri Temsilciliği’nin dayanışmada olduğu grev ile ilgili Eğitim-Sen 6 nolu üniversiteler şubesinde basın açıklaması düzenlendi.
Galatasaray Üniversitesi’ndeki MICEL öğretim elemanlarından Levent Yüksel süreli sözleşmeli personel uygulamasının eğitim sistemi ve ülke ile adaptasyonu engellediğini belirtti:
“Türkiye’ye ve eğitim sistemine adaptasyon yaklaşık üç senede gerçekleşiyor. Bu uygulama öğretim elemanları adapte oldukları sırada ilişiklerinin kesilmesine neden oluyor. Öğretim elemanlarının bu koşullarda verimli olmaları beklenemez. Bizler görevimizi istikrar içinde yerine getirebilmek için bu uygulamanın yürürlülükten kaldırılmasını talep ediyoruz.”
Fransalı öğretim elemanları 2009 yılında sözleşme imzalayanların çalışma sürelerinin bu yılsonunda biteceğini, sözleşmedeki süre kısıtlaması nedeniyle görevine son verileceklerin sayısının zaman içinde artacağını belirtti. (BK/HK)

kaynak: bianet.org
link: Fransalı Öğretim Elemanları Grevde - Bianet / Bianet - Bianet