Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon
Bulunan 1 den 10 - Toplam 15

Kara Harp Okuluna ve Astsubay Meslek Yüksek Okullari'na Dış Kaynaktan Muvazzaf (daimi kadroda) Subay Araştirma / Öğretim Görevlisi Temini

Genel Güncel Olaylar Forumunda Kara Harp Okuluna ve Astsubay Meslek Yüksek Okullari'na Dış Kaynaktan Muvazzaf (daimi kadroda) Subay Araştirma / Öğretim Görevlisi Temini Konusunu İncelemektesiniz

4566 SAYILI HARP OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA KARA HARP OKULUNA VE 4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK ...


 1. #1
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376

  Kara Harp Okuluna ve Astsubay Meslek Yüksek Okullari'na Dış Kaynaktan Muvazzaf (daimi kadroda) Subay Araştirma / Öğretim Görevlisi Temini

  4566 SAYILI HARP OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA KARA HARP OKULUNA VE
  4572 SAYILI ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULLARI KANUNU KAPSAMINDA K.K.ASTSUBAY MESLEK YÜKSEK OKULUNA DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF (DAİMİ KADRODA) SUBAY ARAŞTIRMA / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ TEMİNİ BAŞVURU KILAVUZU


  1. GENEL HUSUSLAR VE ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:

  a. Kara Harp Okulu (KHO)nun ve K.K.Astsubay Meslek Yüksek Okulu (MYO)nun dış kaynaktan araştırma ve öğretim görevlisi muvazzaf subay ihtiyacını karşılamak amacıyla en az dört yıllık fakülte ve yüksekokul mezunları arasından sınavla muvazzaf subay statüsünde personel alınacaktır.

  b. TABLO-1a’da KHO’ya araştırma görevlisi, TABLO-1b’de KHO’ya öğretim görevlisi, TABLO-1c’de K.K.Astsubay MYO’ya araştırma görevlisi, TABLO-1ç’de K.K.Astsubay MYO’ya öğretim görevlisi sınıf/branşları belirtilmiştir.

  c. Muvazzaf subaylığa;

  (1) Kanuni nedenlerle henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

  (2) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

  (3) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler,

  (4) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yapmakta olanlar,

  (5) TABLO-1a ve TABLO-1c’de belirtilen araştırma görevlisi ile TABLO-1b ve TABLO-1ç’de belirtilen öğretim görevlisi sınıf/branşları için başvuru koşullarını taşıyan erkek ve bayanlar başvurabileceklerdir.

  ç. Tüm aşamalarda “başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan” adayların işlemleri iptal edilecektir.

  d. Adaylarda aranacak nitelikler:

  (1) Sosyal Durum, Ahlak ve Karakter ile İlgili Koşullar:

  Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelikte belirtilen koşullara sahip olmak.

  (2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

  (a) Araştırma ve öğretim görevlisi branşlarına göre kaynak olarak (Lisans bölümü) TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen en az dört yıllık fakülte veya yüksek okuldan mezun olmak (30 Eylül 2013 tarihine kadar mezuniyet belgesini getirebilecek adayların başvuruları kabul edilecektir.).

  (b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının yurt içindeki denkliği Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK)nca onaylanmış olmak.

  (c) Araştırma görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.75 veya yüzlük sisteme göre 65 ve yukarısında olmak (2013 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.).

  (ç) Öğretim görevlisi için lisans mezuniyet kredisi dörtlük sisteme göre 2.50 veya yüzlük sisteme göre 60 ve yukarısında olmak (2013 yılında mezun olacak adayların 7 dönem üzerinden bu şartları sağlamaları gerekmektedir.).

  (d) Dörtlük sistemi uygulayan üniversite tarafından not dökümünün (Transkript) yüzlük sisteme dönüştürülmesi durumunda, belirtilen kriterlerden birisini sağlayan not esas alınacaktır.

  (e) TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen yabancı diller için ÖSYM tarafından eş değerliği kabul edilen sınavların (ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC) KPDS karşılığı asgari yabancı dil puanına (2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait) sahip olmak.

  (f) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi olmayan adaylar; 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO’nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) sınavına girecekler ve TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen asgari yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir.

  (g) Adayların, araştırma ve öğretim görevlisi için kaynak okullarına (TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç) uygun olarak yaptıkları tercihlerdeki branş farklılığı en fazla iki olacaktır.

  (h) Araştırma ve öğretim görevlisi branşları için pedagojik formasyon aranmayacaktır.

  (ı) Birden fazla lisans mezunu veya çift ana dal mezunu adaylar, sadece bir tanesini esas alarak tercih yapabileceklerdir.

  (3) Yaş ile İlgili Şartlar:

  01 Ocak 2013 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

  (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1986 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),

  (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar, 07 Mayıs 2013 tarihi itibarıyla lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar ve beş yıl (hazırlık sınıfı hariç) ve daha fazla eğitim yılı ile lisans eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1981 ve daha sonraki doğumlular başvurabilirler.),

  (c) Muvazzaf subaylık için başvuru yaptığı esnada askerlik hizmetini yapmakta olan adayların yaşlarının hesaplanmasında, kıt’aya ilk katıldıkları tarih esas alınacaktır.

  (4) Sağlık ile İlgili Şartlar:
  (a) Vücut yapısı düzgün, ağız, çene ve diş yapısı muntazam olmak. Yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban ve yanık izleri, dilinde pelteklik, vücudunda dövme, kekemelik ve gözünde şaşılık vs. bulunmamak.
  (b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak. Erkek adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-3a’da, bayanlar için TABLO-3b’dedir. (Asgari boy standardı erkek adaylar için 164 cm, bayan adaylar için 158 cm’dir.).
  (c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen “alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak” için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak. Bu kapsamda sevk edileceği Asker Hastanesi/Sağlık Muayene Merkezinden (SMM) “… Sınıfında Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı sağlık raporunu almış olmak.
  (5) Özel Şartlar:
  (a) TSK’da görevli sivil memur, işçi, yedek subaylar ile kısa dönem erbaş ve erler için, görevli bulunduğu birlik ve karargâhlardaki üç sicil amirinden “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesini almış olmak,
  (b) TSK’da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

  (c) Yanlış beyanda bulunanlar, mezuniyet belgesini 30 Eylül 2013 tarihine kadar getirmeyenler, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonuç belgesini ikinci seçim aşaması sınavlarına çağrıldıkları günde getirmeyenler veya 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO’nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) okuma/anlama sınavına girmeyenler/sınavdan geçer not (Sınav 100 puan üzerinden değerlendirilecek ve TABLO 1a, b, c ve ç’de her branş için ayrı ayrı belirtilen asgari puanlar geçer not olarak alınacaktır.) alamayanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (bütün aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) adaylık işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

  2. ÖN VE ASIL BAŞVURU İLGİLİ BİLGİLER:

  a. Adaylar 21 Şubat-26 Mart 2013 (Saat 17.00’a kadar) tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanl Ana Sayfa genel ağ (internet) adresindeki ön başvuru formunu doldurarak işlemlerini çevrimiçi (online) olarak tamamlayacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak ön başvurular kabul edilmeyecektir.

  b. Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek yazılı sınavda başarılı olan adayların kayıt kabul aşamalarına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

  c. Adayların çevrimiçi (online) başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecektir. Adaylar, bundan sonra yapacakları bütün işlemlerde bu aday numaralarını kullanacakları için, bu numaraların kaydedilerek muhafaza edilmesi önem arz etmektedir.

  ç. Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C.KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

  d. Ön başvurusu kabul edilen adaylara uygulanacak yazılı sınav tarihi ve adayın sınava gireceği sınav merkezi yeri/yerleri 05 Nisan 2013 tarihinden sonra Kara Kuvvetleri Komutanl Ana Sayfa genel ağ (internet) adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

  e. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler:

  (1) İkinci seçim aşaması sınavlarına girmeye hak kazanan silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, aday hakkında “Yedek Subay Olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-4 ve TABLO-5) ilgili bölümüne (2 ve 3’üncü madde) yazılacaktır.

  (2) Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne (1’inci madde) yazılacaktır.

  (3) Askerlik hizmetini yapmakta olan adaylar ile TSK’da görevli sivil memur ve işçilerden yazılı sınavı kazananlar için, TABLO-4, TABLO-5 ve TABLO-6’da verilen nitelik belgeleri doldurularak kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adayların bu belgeyi ikinci seçim aşaması faaliyetlerine (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getirmeleri sağlanacaktır. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

  (4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askerî kimlik belgeleri ile ikinci seçim aşaması faaliyetlerine katılmaları sağlanacaktır.

  NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 84 veya altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

  ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları “Aday Numarasını Öğrenme” taleplerine yanıt verilmeyecektir. “Başvuru Güncelleme”, “Başvuru Sorgulama” bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

  Başvuru esnasında karşılaştığınız teknik sorunlarla ilgili irtibat numaraları:
  Tel. Nu. : (0 312) 562 11 11
  KHO Tel. Nu. : (0 312) 4175190-6 Hat
  Faks Nu. : (0 312) 411 60 50


  TÜM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ…


  Kaynak: K.K.K
  Son düzenleyen Gamze, 26-02-2015 saat 01:01.

 2. #2
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  5.055
  Araştırma görevliliği için dil puanım yetmiyor da öğretim görevliliği için yetiyor. Acaba öğretim görevliliği için kendi dil puanımı ibraz etsem de araştırma görevliliği için dil sınavına girsem olur mu ki?

 3. #3
  Baş Editör
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  3.771
  Alıntı sidneh Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Araştırma görevliliği için dil puanım yetmiyor da öğretim görevliliği için yetiyor. Acaba öğretim görevliliği için kendi dil puanımı ibraz etsem de araştırma görevliliği için dil sınavına girsem olur mu ki?
  Sanırım ikisinden birine başvuruluyor ikisi için olmuyor.

 4. #4
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  05-2011
  Nerden
  Ankara, Turkey, Turkey
  Mesaj
  6.376
  Yakışır sidneh sana Hayırlı olsun şimdiden. İnş. olur.

 5. #5
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  5.055
  Tekine başvurulacağı nerede yazıyor, göremedim ben ama. Sağol Vahdet hocam, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi'ni geçemeyeceğim büyük ihtimalle ama denemeye değer.

  Hepsine başvurulabiliyormuş, başvurdum bakalım.
  Son düzenleyen sidneh, 03-03-2013 saat 13:45.
  aDNA ve Cashmere bunu beğendiler.

 6. #6
  Baş Editör
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  3.771
  Alıntı sidneh Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Tekine başvurulacağı nerede yazıyor, göremedim ben ama. Sağol Vahdet hocam, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi'ni geçemeyeceğim büyük ihtimalle ama denemeye değer.

  Hepsine başvurulabiliyormuş, başvurdum bakalım.
  Buarada bence de yakışır sana Geçersin şimdiden antrenman yapmaya başla bence

 7. #7
  Ordinaryüs Profesör Doktor
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  5.055
  Mekikle şınav belki de 3000 m'yi koşamam ya.

 8. #8
  Baş Editör
  Üyelik Tarihi
  07-2011
  Mesaj
  3.771
  3000 metre çokmuş cidden... Şimdiden alıştırmaya başlarsan yaparsın bence

 9. #9
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  12-2011
  Mesaj
  95
  transkriptte sadece 4'lük yazsa da YÖK'ün çevrim tablosuna göre çevirip 100'lük notu yazsak kabul ederler mi acaba? ya da sanırım ilandaki bilgi "okulun not sistemine göre çevrim yapılır" anlamına gelir mi?

  2.75/4.00 dedikleri baraj 60/100'e göre baya bir yüksek. 100'lük sistemde tutuyor bu sefer de. her yer başka bir dünya

  - - - Güncellendi - - -

  Alıntı sidneh Demiş ki: Mesajı Görüntüle
  Tekine başvurulacağı nerede yazıyor, göremedim ben ama. Sağol Vahdet hocam, Fiziki Kabiliyet ve Yeterlilik Testi'ni geçemeyeceğim büyük ihtimalle ama denemeye değer.

  Hepsine başvurulabiliyormuş, başvurdum bakalım.
  hocam fizik testinde baraj 30 sanırım. yani geçersin.

 10. #10
  Yüksek Lisans
  Üyelik Tarihi
  10-2011
  Mesaj
  72
  Başvuru kılavuzunda "öğrenim ile igili şartlar" kısmındaki (f) maddesinde yer alan "2009, 2010, 2011, 2012, 2013 yıllarına ait KPDS, ÜDS, YDS, TOEFL-IBT, TOEFL-CBT, TOEFL-PBT, IELTS, CPE, CAE, FCE, HSK, ALPT, DELF, ZD, TOPIK, TELC yabancı dil sınavı sonucu/sonuç belgesi olmayan adaylar; 04 Mayıs 2013 tarihinde (saat 10.00’da) KHO’nca yapılacak yabancı dil (İngilizce, Almanca, Fransızca, Çince, Korece, Arapça) sınavına girecekler ve TABLO-1a, TABLO-1b, TABLO-1c ve TABLO-1ç’de belirtilen asgari yabancı dil puanını aldıkları takdirde işlemleri devam ettirilecektir" ifadesinin anlamı; dil şartını sağlamayanlara, dil sınavı yapılacak geçerlerse işlemleri devam ettirilecek midir ? Zira benim dil puanım istenilen şartı sağlamamakta

Sayfa 1 - Toplam 2 12 SonSon

Benzer Konular

 1. Kara Harp Okulu Sistem Mühendisliği
  ÖYP Hakkındaki Sorularınız forum içinde, yazan buzzmmavi
  Cevap: 15
  Son Mesaj: 24-01-2018, 21:23
 2. Meslek Yüksek Okulları Öğretim Görevlisi Maaşı ?
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan enverdesem
  Cevap: 111
  Son Mesaj: 26-02-2017, 00:11
 3. Meslek Yüksek Okuluna Öğretim Görevlisi alınma şartları
  Öğretim Görevlisi forum içinde, yazan yusufsys
  Cevap: 43
  Son Mesaj: 01-10-2014, 22:12
 4. Cevap: 5
  Son Mesaj: 02-10-2013, 22:51

Bu Konu için Etiketler

Mesaj Yetkileriniz

 • Yeni konu açmaya yetkiniz yok
 • Cevap yazmaya yetkiniz yok
 • Eklenti yüklemeye yetkiniz yok
 • Mesajınızı düzeltmeye yetkiniz yok
 •  
Yukarı Git