Gerçekten Abbas Güçlü bu yazısında bizleri çok iyi anladığını gösteriyor,sonuna kadar okuyalım,herkes az çok hak verecektir...

Sınavlar şaibeli mi?
“Türkiye’de merkezi yabancı dil uygulamasının yürürlüğe girdiği tarihten bugüne pek çok istismar ve şaibenin meydan bulduğu bilinmektedir.
Yine geçmiş yıllarda yabancı dil sınavı hazırlama komisyonu üyeleri ile birtakım bağlantıları olduğu tahmin edilen kimselerin Ankara’nın arka sokaklarında tesis ettikleri tek şubeden ibaret dershanelerine devam edenlerin yüksek puanlar alarak sınav geçtikleri ve paye aldıkları yaygın şaibelerdendir.
Yabancı dil konusunda üzerinde durulması gereken asıl şey, hangi puanın alındığından çok, bunca özel kurslarla desteklenen ÜDS’ye yönelik yabancı dil öğreniminin akademisyenlerin hangi ihtiyaçlarını karşıladığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin, ülkesi ve milleti ile gelişmesine ne katkı sağladığıdır.
Günümüzde akademisyenlerden istenen yabancı dil, akademik çalışmalarda bilim adamına yardımcı olacak dil olmayıp malum yabancı dillerin gramer bilgisinden ibarettir.
Merkezi yabancı dil sınav sisteminin uygulamaya konmasından günümüze sınav sorularının tarzında ve adedinde değişiklikler olduğu, adayların başarılı olduğu türden sorular azaltılırken zorlandıkları ve başarısız oldukları soruların arttırıldığı, böylece bilim adamlarının kıymetli mesailerinin bilim yapmak yerine günden güne zorlaştırılan yabancı dil çalışmaları ile heba olduğu bir gerçektir.
YÖK’ün politikası, daha fazla bilim insanının doçent ve profesör olmasını engellemekse, bu prensibini ve projesini açıkça ortaya koymalıdır...”
ABBAS GÜÇLÜ